Absorpční/adsorpční chlazení

Popis úsporného opatření

Absorpční/adsorpční chlazení

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Absorpčního chlazení je asi nejznámější u ledniček či chladících potravinářských boxů. Lze jej však využít i v průmyslu. 
Pro výrobu chladu využívá tento systém chlazení odpadní teplo, teplo z CZT aj. Zdrojem tepla může být jak voda, teplonosný olej, pára nebo horký výfukový plyn, který je k dispozici z průmyslových procesů

Absorpční chladící zařízení pracuje podobně jako kompresorové chladící zařízení. Rozdíl je v dopravě par chladiva z výparníku do kondenzátoru. U kompresorového chladícího zařízení jsou páry chladiva dopravovány pomocí elektrického kompresoru. U absorpčního chladícího zařízení jsou páry chladiva dopravovány pomocí „tepelného“ kompresoru. 

Absorpční chlazení je založeno na fyzikálních vlastnostech dvou látek (chladivo a absorbent), na schopnosti jejich vzájemné absorpce. Chladivo, které se odpaří ve výparníku vlivem odebrání tepla chlazené látce, se v absorbéru pohlcuje roztokem absorbentu. Absorbent s rozpuštěnými parami chladiva („bohatý“) je přečerpán do desorbéru, kde jsou z něj přívodem tepla vypuzeny páry chladiva. Absorbent („chudý“) se vrací přes výměník tepla do absorbéru. Ve výměníku se používá teplo horkého „chudého“ roztoku k předehřátí „bohatého“ roztoku. Páry chladiva přecházejí do kondenzátoru, kde je jim působením chladicí látky odebíráno teplo, takže zkondenzují. Zkondenzované kapalné chladivo se přivádí zpět do výparníku, čímž se pracovní oběh chladiva uzavírá. 

Adsorpční chlazení

Princip adsorpčního chlazení je podobný jako u absorpčního chlazení. Rozdíl spočívá v tom, že u absorpčního chlazení se odnímá okolní teplo rozpuštěním chladicího média v absorbéru, zde se tak děje jeho přilnutím na povrchu adsorbentu. Chladicí princip, při němž chladivo (obvykle amoniak) je adsorbováno pevným adsorbentem (obvykle chlorid vápenatý) a uvolňováno jeho ohřátím. Uvolněný plynný amoniak za zvýšeného tlaku v kondenzátoru zkapalní a přitéká do výparníku, kde se odpařuje teplem odebíraným okolí, které tím ochlazuje. Vzniklá pára proudí do adsorbéru, kde je adsorbována adsorbentem; vznikající teplo je odváděno žebry do vzduchu. Tento oběh se opakuje, neprobíhá plynule, ale po přítržích, po kratší době přípravy a delší chladicí době.

Obrázek - Využití odpadního tepla z teplárny pro absorpční chlazení

Využití odpadního tepla z teplárny pro absorpční chlazení

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Investice vůči kompresorovému chlazení O cca 60-80% dražší než kompresorové
Prostorové nároky O 30% větší prostorové nároky než pro kompresorové chlazení
hmotnost O 80-100% těžší zařízení než kompresorové chlazení
Účinnost absorpčního chlazení Přímo vytápěné EER od 1,4-1,6

Nepřímovytápění EER od 0,9 pro jednostupňové do 1,6 pro dvoustupňové jednotky

Cena tepla pro ekonomický provoz absorpčního chlazení Pod 100 Kč/GJ (ideálně pokud je teplo odpadním produktem nebo vyráběný solárním systémem)
Minimální teplota napájecí teplé vody Min 75°C, u dvoustupňových nepřímo vytápěných min 140°C

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Nízké náklady na údržbu a obsluhu
 • Absorpční chladiče používají jako hlavní zdroj energie – teplou vodu, páru, spaliny výfukových plynů, odpadní plyn, nebo odpadní teplo
 • Snadná regulace
 • Vysoká životnost
 • Spolehlivý a čistý provoz
 • Splňuje všechny požadavky na ochranu životního prostředí
 • Provoz je téměř bezhlučný a bez vibrací
 • Oproti kompresorovému chlazení o 10 až 15 % nižší spotřeba elektrické energie
 • Pro instalaci stačí jednofázový elektrický rozvod
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky, hrozby

 • Oproti jiným systémům vyšší pořizovací náklady
 • Větší rozměry
 • Vyšší hmotnost oproti kompresorovým systémům
-

Mýty

 • Mýtem je, že absorpční chladicí jednotky jsou levnější než kompresorové, protože neobsahují kompresor. Bohužel opak je pravdou.

Související úsporné opatření

ORC technologie
Trigenerační jednotky

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

TZBinfo: Sorpční chladící zařízení

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další