Popis úsporného opatření

Bílá technika

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Bílou technikou se rozumí vybavení domácností jako chladnička, mrazák, pračka apod. Tyto spotřebiče mají obvykle malý příkon, jsou však v provozu neustále nebo velmi často. Přitom dochází k jejich vývoji a nové generace mívají menší spotřebu elektřiny i vody pro svůj provoz. Zároveň vlivem opotřebení u některých spotřebičů dochází ke zvyšování spotřeby elektřiny vlivem stárnutí spotřebiče (chladničky, mrazáky, kde stárne a pozbývá účinnosti tepelná izolace či kde může dojít k vyprchání části chladiva). Přitom jsou často v domácnostech spotřebiče staré 15 i více let. V mnoha případech je vhodné stávající bílou techniku vyměnit za novou s nižší spotřebou. Návratnost takovéto změny může být i méně než 2 roky.

Vždy je nutné sledovat energetické štítky nakupovaných spotřebičů a jejich spotřebu. Ideální je kupovat spotřebiče s co nejvyšší třídou energetické účinnosti, tedy třídy A a v mnoha případech i třídy A s přídomkem +++. Naopak u staršího spotřebiče je vhodné před jeho výměnou z důvodů úspory energie si nejprve změřit tuto spotřebu, a to buď vlastním elektroměrem do zásuvky či jeho zapůjčením u některé organizace, které to nabízejí jako službu, často zdarma.

Obrázek - Úsporné domácí spotřebiče v kategorii A++. Sušička a pračka s nízkou spotřebou vody a elektřiny na jeden cyklus a

*Úsporné domácí spotřebiče v kategorii A++. Sušička a pračka s nízkou spotřebou vody a elektřiny na jeden cyklus a *

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady 5 000 - 15 000 Kč/ks
běžná návratnost instalace 2 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na stavu současného elektrospotřebiče, ne ceně elektřiny, na volbě nového spotřebiče

Spočtěte si sami

http://www.uspornespotrebice.cz/

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané elektrické energii

+

Příležitosti

•  Při výměně lze zvolit spotřebič s lepším designem či s vyšší užitnou hodnotou

-

Slabé stránky (mýty)

•  Ne vždy dojde k tak velké úspoře, jak se očekává

-

Hrozby

Související úsporné opatření

Rodinné domy velmi vhodné
Bytové domy nerelevantní
Školská zařízení vhodné, často se jedná o opomíjený způsob úspory energie
Administrativní budovy vhodné, často se jedná o opomíjený způsob úspory energie
Výrobní podnik vhodné, často se jedná o opomíjený způsob úspory energie, neboť z pohledu větších podniků jsou drobné spotřebiče svojí spotřebou nezajímavé

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

http://www.uspornespotrebice.cz/

Specialisté z okolí
Načíst další