Decentralizace vytápění

Popis úsporného opatření

Decentralizace vytápění

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Pod pojmem decentralizace vytápění je myšleno zkrácení či zcela eliminace rozvodů tepelné energie a tedy eliminaci tepelných ztrát tímto potrubím díky instalaci nového zdroje vytápění na „nehospodárné“ větvi/větvích okruhu vytápění.

Podle měřítka se můžeme bavit buď o decentralizaci CZT města, kdy na nejvzdálenějších větvích v rámci teplárenské sítě nainstalujeme lokální např. plynové kotelny a eliminujeme tak ztráty na primárním okruhu.

V menším měřítku se pak můžeme bavit o decentralizaci v rámci výrobního areálu, rozsáhlé budovy, obchodního centra aj. Určit, zda se vyplatí/nevyplatí decentralizace je přitom velmi jednoduchá. Je jen nutné vypočítat tepelné ztráty a roční energetické úniky rozvodů tepla a vyhodnotit, zda instalace nového zdroje bude mít energetciký potažmo finanční přínos a návratnost bude kratší než doba životnosti nového zdroje.

Často se u decentralizace vytápění mluví i o decentralizaci přípravy teplé užitkové vody.

Obrázek - Rozvody topné vody v areálu školy pro vytápění vzdálené tělocvičny je výhodnější řešit například lokálním plynovým kotlem.

Rozvody topné vody v areálu školy pro vytápění vzdálené tělocvičny je výhodnější řešit například lokálním plynovým kotlem.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné investice Samotná decentralizace je spíše o investici do nového zdroje vytápění viz sekce VYTÁPĚNÍ a výběr noho zdroje.

Samotná demontáž starého potrubí „nehospodárného“ rozvodu je zanedbatelnou částkou. V řadě případu se i stará nepoužitá potrubí ponechávají na původním místě.

Spočtěte si sami

Tepelnou ztrátu rozvodů tepla si lze vypočítat přes jednoduchou kalkulačku na tzbinfo

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na tepelné energii díky eliminaci ztrát rozvodů
  • Lokální zdroj může být jinak regulován, vypínán než teplo z centrálního zdroje
  • Odpadá údržba rozvodů tepla – údržba tepelné izolace, závěsů aj.)
  • V případě eliminace vnějšího potrubí bude okolní vzhlednější
+

Příležitosti

  • Na modernizaci rozvodů tepla či nové zdroje vytápění je možné získat státní příspěvek z dotačních titulů
-

Slabé stránky, hrozby

  • Je nutno se starat o další lokální zdroj vytápění, pravidelně servisovat, vyměňovat
  • Lokálně vznikají nové škodliviny, výjimkou je jen decentrální elektrický kotel nebo tepelné čerpadlo
  • Při špatné kalkulaci může být investice včetně ostatních servisních výdajů nákladnější než energetické (finanční) ztráty v rozvodech
  • U decentralizace CZT může být odpojení od rozvodů tepelné energie politické téma. Je nutné vždy povolení stavebního úřadu, správce sítě aj. dotčených orgánů.
-

Mýty

Související úsporné opatření

Decentralizace přípravy teplé vody
jakýkoli nový lokální zdroj ze sekce VYTÁPĚNÍ

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další