Dohřev TV u provozů s velkou spotřebou

Popis úsporného opatření

Dohřev TV u provozů s velkou spotřebou

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Dohřev TV je vhodný tam, kde je velký nárazový odběr teplé vody. U těchto odběrů, které jsou obvykle v balneo provozech, ale i v některých hotelích apod. je potřeba, aby byla k dispozici teplá voda o potřebné teplotě. V okamžiku, kdy není, nebo kdy dochází ke kolísání její teploty obsluha obvykle není schopná správně řídit teplotu a množství vody. Tím dochází k zbytečnému upouštění vody o nesprávné teplotě a tím i ztrátám jak vody, tak tepla, které se již na její ohřátí spotřebovalo.

Obrázek - Zásobníky TV o objemu 2x 3000 litrů

Zásobníky TV o objemu 2x 3000 litrů

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané energii

•  Ušetříte na dodané vodě

+

Příležitosti

•   

-

Slabé stránky (mýty)

•  Lze využít pouze ve specifických provozech

•   

-

Hrozby

•  Je potřeba věnovat dostatečnou pozornost zjištění potřeb teplé vody a časovou souslednost a na základě tohoto plánovat přesně výkon zařízení  pro dohřev vody na požadovanou teplotu

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další