Implementace Systému managementu hospodaření s energií

Popis úsporného opatření

Implementace Systému managementu hospodaření s energií

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Implementace Systému managementu hospodaření s energií není opatření, které by šetřilo energii samo o sobě, ale poskytuje nástroje pro možné úspory. Principem je definování uzlových bodů, sledování spotřeb a přeměny energie v těchto bodech a samozřejmě plán zavádění postupných opatření. Spolu s tímto je delegována i pravomoc a odpovědnost buď na konkrétní pracovníky, nebo na konkrétní pracovní pozici.

Systém managementu hospodaření s energií může být zpracován jak na úrovni výrobního podniku, tak i na úrovni domácnosti. Pokud se jedná o rozsáhlejší energetické hospodářství, je potřeba vyjít z energetického auditu, který bude zaměřen právě na implementaci systému managementu hospodaření s energií. Pokud se jedná o domácnost, je vhodné se zamyslet nad veškerými spotřebiči v domácnosti, nebo navštívit poradenské středisko EKIS a zde si nechat poradit. Pro ukázku, jak by toto mohlo vypadat pro domácnost: Monitoring úspor energie: Kdo opustí místnost a do 30 vteřin se do ní nevrátí, a přitom v ní nechá rozsvíceno, bude potrestán (např. vyčistí všem boty). Kdo nechá nabíječku mobilu v zásuvce, bude potrestán…. Plán úspor energie: změříme wattmetrem spotřebu chladničky a spočteme, kolik korun nás stojí její provoz. Pokud bude vysoký, zvážíme, zda investice do nové chladničky nám na jejím provoze neušetří více, než kolik je její cena.

Velké podniky počínaje 5. 12. 2015 musí každé 4 roky vyhotovit energetický audit na své energetické hospodářství. Alternativou k energetickému auditu je zavedení Certifikace podle ISO 50 001. Při implementaci ISO pak není zapotřebí energetický audit opakovat v periodě 4 roky.

Obrázek - Norma ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Norma ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Spočtěte si sami

K tomuto úspornému opatření nebyl dohledán žádný dostupný výpočetní nástroj. Úspora implementací nelze jednoduše vyčíslit.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané energii

•  Lze dlouhodobě plánovat rekonstrukce se zaměřením na úspory energie

+

Příležitosti

•  Na implementaci lze získat státní příspěvek pro podnikatelský sektor

-

Slabé stránky (mýty)

•  Při nevhodně zvolených klíčových bodech opatření pouze přidá administrativní úkoly s minimálním výsledkem

•   

-

Hrozby

•  Zodpovědné osoby musí být dostatečně hluboce seznámeni s účelem a cílem celého opatření a musí je přijmout za vlastní, jinak nebude výsledek naplněn

Související úsporné opatření

Rekuperace odpadního tepla z kompresorů
Výměna kompresorů za účinnější 

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Definice malých a středních podniků

Externí články, publikace

Firmy se rozhodují, jak budou hlídat energetické výdaje

Specialisté z okolí
Načíst další