Instalace měřiče tepla (kalorimetru)

Popis úsporného opatření

Instalace měřiče tepla (kalorimetru)

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Instalace měřiče tepla (kalorimetru) - teplá voda, horká voda, pára, je opět jedním z opatření, které samo o sobě nešetří energii, ovšem může pomoci při sledování spotřeby energie v určitém úseku či u určitých spotřebičů. U bytových domů Evropská unie předepisuje měření tepla pomocí kalorimetrů, Česká republika však toto nařízení implementovala do vnitrostátních předpisů tak, že lze používat i poměrové měření. To je dáno tím, že velká část bytového fondu, kde je centrální zásobování teplem má svislé rozvody tepla, muselo by se tedy instalovat několik kalorimetrů do každého bytu, což by toto opatření neúměrně prodražilo.  Problémem u stávající výstavby je také to, že prakticky neexistují žádné tepelné izolace mezi jednotlivými byty. Nicméně u nové výstavby bytových domů se již dělají rozvody tak, že pro každý byt je jeden kalorimetr.

Kalorimetrem lze u rozsáhlých provozů sledovat distribuci tepla a dle potřeby přijímat různá opatření vedoucí ke snížení spotřeby tepla.

Obrázek - Kalorimetr na měření množtví teplé vody v rodinném domě.

Kalorimetr na měření množtví teplé vody v rodinném domě.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Standartní kalorimetry od 2000 Kč

Ultrazvukový kalorimetr = cca 10 000 – 20 000 Kč

Spočtěte si sami

Příklady výpočtu pomocí kalorimetrické rovnice najde zde 

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Lze sledovat spotřeby tepla dle jednotlivých částí

•  Při pravidelném sledování a vyhodnocování může dojít k úspoře energie na vytápění či přípravu teplé vody. Uživatelé získají lepší povědomí o tocích energie.

+

Příležitosti

•  U řady dotačních programů je v rámci rekonstrukce otopné soustavy kalorimetr uznatelným nákladem

-

Slabé stránky (mýty)

•  Pokud nejsou data využívána a hodnocena, není osazení kalorimetru přínosem

•  Mýtem je, že kalorimetrem (měřičem množství tepla) jsou i rtuťové odpařovací měřiče tepla, které se standardně instalují na otopná tělesa v bytových domech. Tyto měřiče pouze poměrově indikují teplo dodané do místnosti, ale neurčí přesné množství.

•  Mýtem také je, že kalorimetry či indikátory tepla ušetříme přes 40% energie. Je to velmi individuální a závislé na lidském faktoru, zda jsou otopná tělesa vybavená termostatickými ventily aj.

-

Hrozby

·  V případě, že není kalorimetr správně kalibrován, může měřidlo vykazovat zavádějící špatné hodnoty a data jsou nepoužitelná

Související úsporné opatření

Instalace plynoměru
Instalace elektroměru

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Měření versus indikace

Externí články, publikace

Kalorimetrická rovnice

Specialisté z okolí
Načíst další