Tmavé plynové zářiče

Popis úsporného opatření

Tmavé plynové zářiče

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Tmavé plynové zářiče dodávají potřebný výkon spalováním zemního plynu (případně propan butanu). Spalování je prováděno v hořácích umístěných v řídící skříni. Z řídící skříně jsou spaliny vedeny do trubic, které jsou opatřeny reflexními zákryty.  Jedná se o tzv. spotřebiče typu C.

Povrchová teplota trubice je od cca 500°C do 180°C, vyšší teplota je u vstupu spalin do trubice, nižší analogicky na výstupu spalin. Při výše uvedených teplotách dosahují tmavé plynové zářiče nejvyšší účinnosti využití plynu. Zářiče se zavěšují pod strop nebo šikmo (značný pokles účinnosti) na stěny vytápěného prostoru. Výška zavěšení těchto panelů je vhodná do 6-ti metrů. Umístění panelů je nutno vždy konzultovat s projektantem či specializovanou firmou, jelikož musí být zajištěna rovnoměrnost vytápění v celé pracovní oblasti. Spaliny jsou odváděny mimo vytápěný objekt (nejčastěji je vytvořen prostup do střechy). 

Před započetím návrhu je nutno ověřit, zda je možné pro vytápění objektu použít plynové zářiče vzhledem k požárnímu požadavku objektu (nehořlavé a nevýbušné prostředí). Hlavní části tmavého zářiče jsou patrné z ilustrativního fota.

Obrázek - tmavý plynový zářič

tmavý plynový zářič

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady cca 1300 - 2800 Kč/kW (bez odkouření, montáže a přípojky plynu).

např. menší 10 kW stojí cca 28 000 Kč/ks (2800 Kč/kW).

Větších výkonů nad 40 kW cena klesá na hranici 1000-1300 Kč/kW.

Naopak malé zářiče kolem 5-7 kW pak stojí cca 5000 Kč/kW.

Ostatní náklady:

Komíny provedení turbo cca 10 000 Kč/zářič

Montáž zářiče 12 - 15 000 Kč/ks

Přívod plynu cca 10 - 15 000 Kč/ks

Regulace 10 - 15 000 Kč/ks

Úspora komodity lokální (globální) Elektřina, CZT (SZTE), či jiné palivo, které zářiče nahrazují
běžná návratnost instalace Nelze jednoduše určit proti jakému systému
Na čem závisí návratnost Návratnost závisí především na ceně plynu a taktéž na velikosti instalovaného výkonu, lze snížit měrnou cenu díky sloučení regulace a odkouření
Vlastní spotřeba Součástí jsou komponenty spotřebovávající elektrickou energii (ventilátor, hořák)
Provozní náklady Cena za m3 plynu je cca 9 Kč/m3 = cca 0,8-0,9 Kč/kWh (Praha 02. 05. 2018), Nutno vždy ale zažádat o konkrétní nabídku.

Průměrná cena energie z kondenzačního kotle při nízkoteplotním režimu cca 1,2-1,3 Kč/kWh.

Provozní náklady ostatní Nutné revize plynu, kouřovodu, výměna spalinového ventilátoru
Běžná účinnost účinnost se uvádí u zářičů buť kooficientem RF (sálavý podíl), která je do 80%

nebo koeficientem ETAS (sezonní energetická účinnost) , která musí být minimálně 74% u tmavých zářičů (85% pak u světlých zářičů)

Spočtěte si sami

Pro tento typ vytápění nelze jednoduše spočítat investice, potažmo provozní náklady, jelikož do výpočtu vstupuje mnoho parametrů. Provozní náklady se mění pouze dle spotřeby plynu. Do investičních nákladů ale vstupuje i vybudování rozvodu plynu, plynovodní přípojky a odkouření

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Prostorové nároky na umístění technologie jsou pouze v prostoru stropu
 • Nižší spotřeba oproti teplovzdušnému vytápění hal
 • Zónové vytápění
 • Plný výkon do 20-ti minut
 • Od 01.01.2018 vstoupí v platnost směrnice EU 2009/125 / EC, známá také jako ErP nebo směrnice o ekodesignu. Všichni výrobci světlých a tmavých infrazářičů a horkovzdušných jednotek musí uvádět hodnotu sezónní účinnosti (ETAS) u svých výrobků při distribuci a prodeji v rámci evropského jednotného trhu. Veškeré výrobky, které nesplňují minimální požadavky, nesmějí být od 1.1.2018 prodávány. Na trhu se tedy už nemohou objevit nekvalitní výrobky.
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

 • Plynovodní přípojka – zjištění kapacity
 • Teplo se vyrábí z neobnovitelných zdrojů
 • Vysoká teplota – negativní působení na materiály v okolí zářiče
 • Při špatném návrhu nerovnoměrné rozdělení teplot v pobytovém prostoru
 • Zajištění spalovacího vzduchu
 • Nesmí být použito v hořlavém a výbušném prostředí dle požárního požadavku
 • Umístění panelů – dle přesného návrhu
 • Váha zářiče 
 • Růst ceny plynu
 • Nelze jednoduše změnit typ výroby v hale či skladovaných materiálů (z důvodu použití sálavého systému). Při změně užití haly je třeba posoudit / upravit i způsob vytápění či polohy zářičů.
-

Mýty

 • Mýtem je, že lze plynové zářiče instalovat do každého provozu. Limitovaná je výška (vzdálenost) od pobytu osob, kdy na plochu temene hlavy nesmí dopadnou více jak 200 W/m2

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Hojer, O.: Sálavé a průmyslové vytápění – učební texty.

Bašta, J.: Velkoplošné sálavé vytápění. Grada Publishing, a.s., Praha 2010. 128 s.

ISBN 978-80-247-3524-5.

Bašta, J., Hojer, O.: Sálavé a průmyslové vytápění pro IB. Praha 2009. 121 s.

REHVA guidebook 15 

ČSN EN 416-1 Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva s hořákem s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností

Externí články, publikace

Tmavé zářiče šetří energii

Tmavé plynové infrazářiče

Specialisté z okolí
Načíst další