Instalace vodoměru

Popis úsporného opatření

Instalace vodoměru

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Instalace vodoměru je opět jedním z opatření, které samo o sobě nešetří energii, ovšem může pomoci při sledování spotřeby vody v určitém úseku či u určitých spotřebičů. U bytových domů se zpravidla používají poměrové vodoměry, které měří spotřebu vody pro jednotlivé domácnosti a případné spotřeby ve společných prostorách se následně rozpočítávají dle spotřeby v jednotlivých domácnostech.

U firem pak může být osazení vodoměru pro určitou část firmy vhodné pro sledování využívání zařízení, pro rozúčtovávání mezi jednotlivé provozy a podobně.

Obrázek - Vodoměr na teplou a studenou vodu pro podružné měření spotřeby obchodní jednotky

Vodoměr na teplou a studenou vodu pro podružné měření spotřeby obchodní jednotky

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady od 500 Kč

Spočtěte si sami

Průměrná spotřeba vody - statistika v roce 2017

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Lze sledovat spotřeby vody
+

Příležitosti

  •  Na instalaci vodoměrů nelze získat státní příspěvek
-

Slabé stránky

  • Pokud nejsou data využívána a hodnocena, není osazení vodoměru přínosem
  • Nutno osadit zařízení s příslušným atestem.
-

Mýty

  • Mýtem je, že podružné vodoměry po objektu pro sledování individuálních spotřeb (například pro pitnou vodu a technologické účely) se musí hlísit vodárnám. Instalace jakéhokoli zařízení na straně vnitřního vodovodu je čistě záležitost vlastníka.
  • Mýtem také je, že vodoměry na teplé vodě musí být cejchované. Opět nemusí. Je to čistě pro informaticní charakter pro vlastníka.

Související úsporné opatření

Instalace elektroměru
Instalace plynoměru

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Jak a proč šetřit vodou?

Měření spotřeby vody

Specialisté z okolí
Načíst další