Kogenerační jednotka

Popis úsporného opatření

Kogenerační jednotka

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Kogenerační jednotka je zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Existují pro různé účely a s různým výkonem. Palivem pro kogenerační jednotky je buď zemní plyn nebo bioplyn. U kogenerací se uvádí hodnota kWe a kWt což značí výkon elektrický a výkon tepelný. Tepelný výkon bývá obvykle 2x až 3x větší než výkon elektrický. 

Přesně lze stanovit poměr mezi elektrickým a topným výkonem pomocí vztahu 3,7*elektrický výkon v kW^0,8. 

Proto je třeba při návrhu kalkulovat s bilancí tepla v především v letním období, kdy při výrobě elektřiny vzniká nadbytečné teplo. Toto teplo lze částečně využít pro teplou vodu, technologické procesy, ohřev bazénu aj. 

V české legislativě existuje speciální zákon, který uživatelům ekologické energie z kogenerace připisuje státní příspěvek na tuto energii, čímž stát podporuje nezávislé výrobce energie, kteří využívají většinu (kolem 90%) energetického obsahu svého paliva. To je výrazně větší podíl, než jaký využívají velké elektrárny.

Mikrokogenerace

Přestože klasická kogenerace může probíhat kromě jiného pomocí spalovacích či parních turbín, její malá podoba – mikrokogenerace se nejčastěji pojí se spalovacím motorem. Takto tomu je především kvůli technické nenáročnosti. Na trhu se objevují i varianty mikrokogenerace se Stirlingovým motorem.

Více viz Wikipedia

Samostatnou kapitolou jsou pak tzv. trigenerační jednotky o kterých pojednává samotný článek. 

Obrázek - Kogenerační jednotka na zemní plyn. Výkon á 350 kW el.

Kogenerační jednotka na zemní plyn. Výkon á 350 kW el.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační cena KVET Cena na klíč se pohybuje od 10 000 do 20 000 Kč/kWe (elektrického výkonu) bez DPH. Menší výkony kolem 200-300 kWe se pohybují u hranice 20 000 Kč/kWe, větší kolem 2000 kWe pak u spodní hranice 10 000 Kč/kWe.
Ostatní náklady Komín, poplatek za připojení, případně plynovodní přípojka
Stanovení topného výkonu jednotky Orientačně dle vztahu 3,7*elektrický výkon v kW^0,8.

Tedy pro 200 kWe je topný výkon orientačně 3,7*200^0,8 = 256 kW

Optimální doba provozu Pro optimální využití s maximálním příspěvkem od státu

3000 hodin za rok

Cena energie Tepelná energie v případě využití zemního plynu je cca 1,3 Kč/kWh

Cenu elektrické energie, kterou KVET vyrobí, je nutno počítat jako tu, kterou nenakoupíme. Tedy v případě objektu, kde je sazba C02d vytěsňuje elektřinu za cca 4,5 Kč/kWh, kterou jinak podnikatel nenakoupí

Návratnost investice Záleží za ceně nakupované elektřiny a výši zeleného bonusu
Provozní náklady Pravidelný servis, revize komínu
Využitelnost ve vytápění Zpravidla kolem 40-60%

Spočtěte si sami

Využitelnost lze vypočítat například pomocí tohoto nástroje

poli.feld.cvut.cz/kvet/podrobny-vypocet.php

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Zdroj energie, který vyrábí elektřinu a odpadní produkt (teplo) lze využít pro vytápění a teplou vodu.
 • Ušetří elektrickou energii, kterou není nutné nakupovat.
 • V případě, že je zdrojem bioplyn, jedná se o obnovitelný zdroj energie.
 • Možné získat tzv. „zelený bonus“ což představuje formu státní podpory na každou vyrobenou kWh
+

Příležitosti

 • Na KVET lze získat státní příspěvek jak pro podnikatelský sektor, tak pro veřejný sektor.
-

Slabé stránky, hrozby

 • Nejedná se o obnovitelný zdroj energie i když se zdá, že je teplo odpadním produktem při výrobě elektřiny. Pouze v případě, že je zdroje bioplyn z bioplynové stanice, je jak elektřina, tak teplo obnovitelným zdrojem energie. V případě paliva na zemní plyn pak nikoli.
 • Nutno vybudovat komín a řešit pravidelné revize
 • Pro úsporu elektrické energie je nutné vybudovat plynovodní přípojku
 • Při tepelném výkonu nad 100 kW se jedná již o plynovou kotelnu III. Kategorie dle ČSN 070703
 • V letních měsících, kde není odběr teplé vody, nemá KVET uplatnění či ekonomickou návratnost
 • Zelený bonus je výhodný pouze do 3000 h provozu jednotky za rok. Nad tyto hodiny klesá státní podpora
-

Mýty

 • Mýtem je, že kogeneračním jednotkám media říkají obnovitelný zdroj energie. To platí pouze pokud je zdrojem bioplyn.

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Popis na Wikipedii

TZBinfo: Co je kogenerace 

Externí články, publikace

Mapa obnovitelných zdrojů energie
Kogenerace po roce 2022 – můžeme se těšit na vyšší ceny elektřiny?
Ekonomické parametry (ne)investice do kombinované výroby elektřiny a tepla

Specialisté z okolí
Načíst další