Kompresorové chlazení

Popis úsporného opatření

Kompresorové chlazení

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Kompresorové chlazení je nejběžnějším systémem pro výrobu chladu. 
Setkáváme se s ním denně v ledničce nebo v autě. 

Skládá se ze čtyř základních komponentů (kompresor, kondenzátor, škrtící ventil a výparník), které jsou navzájem propojeny chladivovým potrubím. V zásadě se jedná o stejné zařízení jako tepelné čerpadlo na vytápění.

Páry chladiva (freony) se v kompresoru stlačují a přivádí do kondenzátoru, kde zkondenzují. V kondenzátoru vysrážené chladivo přechází do sběrače, odkud jej dle potřeby přepouštíme přes redukční ventil do výparníku. Zde dojde k prudkému snížení teploty a přeměně z kapalné fáze na plynnou ⇒ vznik chladu. Z výparníku se vrací plynné chladivo ke kompresoru.

Chiller

Chiller je zařízení, které je navrženo pro ochlazení vody nebo vodních směsí v uzavřeném okruhu. Jednotka se skládá z chladicího okruhu a z oběhového okruhu chladící vody. Chladící okruh je naplněn chladivem a vodní okruh vodou. Tyto dvě náplně, které nikdy nepřijdou do přímého kontaktu, si směňují teplo ve výparníku, kde kapalné chladivo při svém vypařování odebírá vodě teplo. Ochlazená voda pak postupuje na výstup z jednotky. Při zapojení chladící jednotky do uzavřeného chladicího okruhu dochází k trvalé cirkulaci, chlazení a oteplování konstantního objemu vody.

Obrázek - Jednokompresorová kondenzační jednotka sloužící jako zdroj chladu v potravinářství.

Jednokompresorová kondenzační jednotka sloužící jako zdroj chladu v potravinářství.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Chillery + oddělené kondenzátory cca 14-17 tis.Kč/kW chladícího výkonu

Chillery + suché chladiče cca 18-20 tis. Kč/kW chladícího výkonu

Úspora Při výměně starých chladících jednotek za nové efektivnější dojde k úspoře energie (elektřiny) na chlazení.

Při instalaci nového chlazení dojde vždy k navýšení energetické náročnosti objektu

Spočtěte si sami

Pro výpočet velikosti chladící jednotky je třeba znát celkové tepelné zisky v objektu.

Tepelnými zisky jsou:

Vnější zátěž

  • sluneční záření
  • větrání venkovním vzduchem
**Vnitřní zátěž**
  • osoby
  • osvětlení
  • IT vybavení
Pro výpočet velikosti chlazení je nutné se obrátit na specializovanou projekční kancelář v oboru chlazení

Výhody, nevýhody, mýty

+

undefined

undefined
+

undefined

undefined
-

undefined

undefined
-

undefined

undefined

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další