Měření a regulace ¼ hodinového příkonu

Popis úsporného opatření

Měření a regulace ¼ hodinového příkonu

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Rezervovaná kapacita u velkoodběratelů se sjednává předem. V případě překročení rezervované kapacity se účtuje smluvní pokuta. U odběratelů, u kterých dochází k občasnému k občasnému navýšení zatížení (byť jenom jednorázově, krátkodobě na 15 minut) je nutné volit rezervovaný příkon s dostatečnou rezervou. Překročení rezervované kapacity se vyhodnocuje pro každý měsíc zvlášť. Zařízením pro měření a regulaci ¼ hodinového maxima se může snížit rezerva ve sjednávání rezervované kapacity a tak dojít k úspoře ve výši řádově jednotek % z celkové ceny za elektrickou energii.

K občasnému navýšení zatížení většinou dochází vlivem souběhu různých spotřebičů. Některé spotřebiče lze krátkodobě vypnout bez zásadního vlivu na provoz, tyto spotřebiče je pak možné využít pro regulaci (omezení) odebíraného příkonu a tak zabránit překročení rezervované kapacity. Spotřebiče zařazené do regulace musí mít dostatečný výkon.

Vhodné spotřebiče využitelné pro regulaci: elektrický ohřev vody, elektrické topení, vlhčení, chladící stroje, klimatizace, VZT jednotky, elektrické pece a kotle atd. Vypnutí se provádí automaticky přes ovládací obvody (MaR) daných spotřebičů.

V některých případech může též dojít k překročení rezervované kapacity spuštěním stroje či zařízení v době, kdy jeho provoz není plánován. Častým takovým případem je příprava chladicího stroje před začátkem letní sezóny, kdy se rezervovaná kapacita sjednává ve formě roční a měsíční. Zařízení pro měření a regulaci ¼ hodinového maxima pak snadno může zabránit případnému překročení rezervované kapacity.

Instalací zařízení pro měření a regulaci ¼ hodinového příkonu (maxima) nedojde k zásadní úspoře energie, k úspoře dojde v ceně za elektřinu v regulovaných položkách.

Obrázek - Jednoúčelový automat pro regulaci maxima.

Jednoúčelový automat pro regulaci maxima.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Ceny za překročení rezervované kapacity pro rok 2018 (odběr v napěťové úrovni VN)

Překročení RK, PRE Distribuce 774 524 Kč/MW/měsíc
Překročení RK, ČEZ Distribuce 686 820 Kč/MW/měsíc
Překročení RK, E.ON Distribuce 575 612 Kč/MW/měsíc
Softwareové a hardwarové vybavení:
Jednoúčelový regulátor ¼ hodinového maxima včetně instalace a nastavení od 15 tis. výše  Kč/ks
Úprava BMS (software) pro měření a regulaci ¼ hodinového maxima od 25 tis. výše Kč/instalace
Případná licence na software pro měření a regulaci ¼ hodinového maxima od 20 tis. výše Kč/instalace/rok
Doplnění elektroměrového rozvaděče o oddělovací relé pro přenos impulzů 5 tis.  Kč/elektroměr
Doplnění komunikace mezi impulzním výstupem z elektroměru a systémem BMS 10 tis.  Kč/elektroměr
Úprava MaR jednoduchého elektrického spotřebiče (ovládané přes stykače) pro regulaci maxima od 3 tis. výše Kč/ spotřebič
Úprava a doplnění MaR složitějšího elektrického spotřebiče (s vlastním řídícím automatem) spotřebiče pro regulaci maxima od 10 tis. výše Kč/ spotřebič
Komunikační propojení mezi elektroměrem, řídící jednotkou, spotřebičem zapojeným do regulace, včetně dodávky kabelu a výzbroje trasy od cca 100 Kč/m
Vysílač pro bezdrátové ovládání spotřebičů (s možností připojení  více přijímačů) od 10 tis. Kč/ks
Přijímač pro bezdrátové ovládání spotřebičů od 6 tis. Kč/ks

Spočtěte si sami

Pro výpočet tohoto úsporného opatření (investice, provozní náklady, návratnosti) nebyla dohledána žádná kalkulačka. 
V případě, že o nějaké víte, kontaktujte prosím administrátora.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

·  Úspory v nákladech jsou snadno ověřitelné dle faktur za elektrickou energii.

·  V kombinaci s optimalizací rezervované kapacity relativně krátká návratnost.

·  Na trhu existuje celá řada různých typů regulátorů od nejjednodušších a po sofistikované s dálkovou zprávou

+

Příležitosti

•  Možnost získat státní příspěvek na modernizaci měření a regulace z dotačního programu pro podnikatelský sektor

-

Slabé stránky (mýty)

·  Dlouhá návratnost u odběrů, které mají vyrovnaný odběrový diagram.

·  Nepoužitelné u odběratelů, kde nejsou vhodné spotřebiče využitelné pro regulaci.

·  Nutnost pravidelně (měsíčně) kontrolovat nastavení daného zařízení a operativně upravovat nastavení dle požadavků. Tato činnost zvyšuje určitým způsobem pracovní vytížení zodpovědné osoby (například energetika).

-

Hrozby

·  nejsou

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

http://www.zavodny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4#hmp64

Externí články, publikace

https://elektro.tzb-info.cz/inteligentni-budovy/13513-rizeni-ctvrthodinoveho-maxima
Specialisté z okolí
Načíst další