Nevyžádaná dodávka jalové energie do sítě

Popis úsporného opatření

Nevyžádaná dodávka jalové energie do sítě

Poslední aktualizace: 5/15/2024

V minulosti většina spotřebičů odebírala kromě činné energie též jalovou energii induktivní (dáno např. asynchronní motory, transformátory, elektromagnetické předřadníky atd.). Tyto spotřebiče navíc pomáhaly kompenzovat případný jalový kapacitní výkon ostatních zařízení a spotřebičů (například kapacitu kabelových rozvodů).

V současnosti se využívají frekvenční měniče, elektronické zdroje (předřadníky, UPS atd.), které již nepotřebují ve velké míře jalový výkon induktivní, naopak někdy mohou vytvářet i jalový výkon kapacitní. Tyto spotřebiče nejsou schopny navíc pomáhat kompenzovat případný jalový výkon kapacitního charakteru vzniklý jinými skutečnostmi.

V některých chvílích (např. při malém zatížení) proto může dojít k situaci, že celkový odběr může být kapacitního charakteru (činná složka výkonu a jalová složka kapacitního výkonu). V krajním případě (např. velké IT instalace, rozsáhlé kabelové rozvody VN apod.) může být kapacitní charakter celkového odběru trvalý 24 hodin denně.

Kapacitní charakter celkového odběru způsobuje nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě, která je zpoplatněna.

V ideálním případě nevyžádaná dodávka jalové energie do sítě se nevyskytuje nebo má zanedbatelnou velikost. V opačném případě je možné obvykle doplnit stávající kompenzační rozvaděč o nové stupně kompenzace s tlumivkami.

Úpravou kompenzace jalového výkonu nedojde k zásadní úspoře energie, k úspoře dojde především v ceně za elektřinu v regulovaných položkách.

Obrázek - Kompenzační rozvaděč – část pro kompenzaci kapacitního jalového výkonu

Kompenzační rozvaděč – část pro kompenzaci kapacitního jalového výkonu

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Nevyžádaná dodávka jalové energie  440 Kč Kč/ MVArh

Náklady na měření a vyhodnocení  10 - 20 tis. Kč/měření

Náklady na vlastní úpravu kompenzace  2 tis. Kč /1 kVAr


Příklad:

U velkoodběru pro středně velkou administrativní budovu se například neoprávněná dodávka jalové energie do sítě může činit i řádově 10 MWArh-/měsíc, náklady na neoprávněnou dodávku pak mohou být řádově 4,4 tis. Kč/měsíc. Odpovídající jalový kapacitní výkon se může pohybovat mezi 15-20 kVAr. Orientační náklady na podrobné měření a jeho vyhodnocení mohou činit 20 tis. Kč, náklady na rozšíření kompenzace o tlumivky s instalovaným výkonem 20 kVAr odhadem činí 40 tis. Kč, celkové náklady na úpravu kompenzace činí 60 tis. Kč, prostá návratnost vychází cca 1,1 roku. Vzhledem ke skutečnosti, že kompenzační rozvaděč je již většinou instalován, provozní náklady spojené s kompenzací se zásadně nezmění.

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

·  Obvykle rychlá a snadno spočítatelná návratnost.

·  Úspory v nákladech jsou snadno ověřitelné dle faktur za elektrickou energii.

·  Pokud již nějaká kompenzace existuje, není nutné většinou upravovat hlavní rozvaděč.

+

Příležitosti

·  Nejsou

-

Slabé stránky (mýty)

·  Pro úpravu kompenzace musí být místo v kompenzačním rozvaděči, případně musí být místo pro nový kompenzační rozvaděč.

Kompenzace musí být navržena s ohledem na současné spotřebiče, které způsobují určité deformace sinusových průběhů proudů a napětí.

-

Hrozby

·  Při nehodně navržené kompenzaci může dojít k fatálním poruchám (například k vyhoření kompenzace).

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference


https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrický_výkon

Externí články, publikace

KOŠŤÁL, Josef. Kompenzace elektrického jalového výkonu. Elektro. Praha: FCC Public, 2009, 64(3), 3. ISSN 1210-0889. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/38682.pdf

ČESKÁ REPUBLIKA. Platná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, který m se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny. Jihlava: Energetický regulační úřad. Dostupné z: http://www.eru.cz/cs/elektrina/cenova-rozhodnuti.

Specialisté z okolí
Načíst další