Optimalizace rezervované kapacity

Popis úsporného opatření

Optimalizace rezervované kapacity

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

V ceně za elektřinu u velkoodběratelů tvoří poplatek za rezervovanou kapacitu nezanedbatelnou položku, jedná se o měsíční fixní (paušální) náklady, které nezávisí na odebraném množství.  Podíl ceny za rezervovanou kapacitu se může pohybovat například kolem 20 - 30 % z celkové ceny, podíl značně závisí na časovém využití odběru.

U odběratelů, u kterých se předvídatelně mění zatížení během roku, může být výhodné sjednávat rezervovanou kapacitu formou roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity. Jedná se například o objekty, kde se v letním období používá chlazení. V tomto případě je pak výhodné sjednat roční rezervovanou kapacitu ve výši zatížení v době, kdy se nechladí, a pro letní měsíce sjednat navíc měsíční rezervovanou kapacitu pro krytí zatížení od chladících strojů.

Optimalizací rezervované kapacity může dojít k úspoře ve výši řádově jednotek % z celkové ceny za elektrickou energii.

Optimalizace sjednané rezervované kapacity je výhodná především u odběratelů, kde je instalováno zařízení pro měření a regulaci  ¼ hodinového příkonu. Toto zařízení může omezit případná  překročení rezervované kapacity. Za překročení rezervované kapacity se platí smluvní pokuta dle vyhlášky ERU.

Pro sjednání rezervované kapacity je nutné vyhodnocovat pravidelně odběrové diagramy a další informace například o plánované výrobě, instalaci nových zařízení, změny pronájmů prostor apod.

Optimalizací rezervované kapacity nedojde k  úspoře energie, k úspoře dojde v ceně za elektřinu v regulovaných položkách.

Obrázek - Denní diagram zatížení v letním období (v provozu chladicí stroje, každá křivka reprezentuje průběh spotřeby v jednom dni měsíce).

Denní diagram zatížení v letním období (v provozu chladicí stroje, každá křivka reprezentuje průběh spotřeby v jednom dni měsíce).

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Ceny za rezervovanou kapacitu pro rok 2018 (odběr v napěťové úrovni VN)

RRK, PRE Distribuce 193 631 Kč/MW/měsíc
MRK, PRE Distribuce 217 919 Kč/MW/měsíc
MRK, ČEZ Distribuce 191 158 Kč/MW/měsíc
RRK, ČEZ Distribuce 171 705 Kč/MW/měsíc
MRK, E.ON Distribuce 167 464 Kč/MW/měsíc
RRK, E.ON Distribuce 143 903 Kč/MW/měsíc

Spočtěte si sami

https://www.eru.cz/cs/elektrina

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

·  Jedná se manažerské opatření bez investičních nákladů.

·  Úspory v nákladech jsou snadno ověřitelné dle faktur za elektrickou energii.

·  Ve spojení se zařízením pro měření a regulaci ¼ hodinového maxima okamžitá návratnost.

+

Příležitosti

·  Nejsou

-

Slabé stránky (mýty)

·  Roční rezervovaná kapacita se sjednává předem na celý rok, během roku ji nelze změnit.

·  Měsíční rezervovaná kapacita se sjednává předem na konkrétní měsíc, během dotčeného měsíce ji nelze změnit.

·  Nevhodné pro velkoodběratele, kde se často mění spotřeba a velmi těžko se odhaduje průběh zatížení.

·  Nutnost pravidelně (měsíčně) vyhodnocovat požadavky výroby na odběrové diagramy a operativně sjednávat případné navýšení měsíční rezervované kapacity. Tato činnost zvyšuje určitým způsobem pracovní vytížení zodpovědné osoby (například energetika).

-

Hrozby

·  Při neplánovaném extrémním navýšení zatížení (byť jenom jednorázově, krátkodobě na 15 minut) a při neexistenci zařízení pro měření a regulaci ¼ hodinového maxima může dojít k překročení rezervované kapacity a k výraznému navýšení nákladů za elektrickou energii za překročení rezervované kapacity.

Související úsporné opatření

Měření a regulace ¼ hodinového příkonu

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další