ORC technologie

Popis úsporného opatření

ORC technologie

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

ORC - Organický Rankinův Cyklus je v podstatě parní stroj, kde se však místo vody používají organické látky, resp. silikonový olej. Výhodou je, že k varu dochází až při teplotě 300 °C.

ORC se používá jako kogenerační jednotka, tedy jednotka, která spalováním biomasy vyrábí elektřinu a teplo. Vhodná je tam, kde je k dispozici dostatek místa pro skladování paliva (obvykle štěpka, ale může jít i o slámu) a kde je dostatečný odběr tepla, ideálně po celý rok.

V ČR je instalováno několik těchto jednotek, např. v Třebíči či v Trhových Svinech, kde slouží jako zdroj CZT, nebo např. v Zemchebě v Chelčicích.

Obrázek - Generátor ORC, který z odpadního tepla vyrábí elektřinu

Generátor ORC, který z odpadního tepla vyrábí elektřinu

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady v závislosti na velikosti jednotky
běžná návratnost instalace 8 – 15 let

Spočtěte si sami

Pro výpočet tohoto úsporného opatření (investice, provozní náklady, návratnosti) nebyla dohledána žádná kalkulačka. V případě, že o nějaké víte, kontaktujte prosím administrátora.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Úspora financí na vytápění

•  Výroba elektřiny

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

-

Slabé stránky (mýty)

•  Je nutný velký a trvalý odběr tepla

•  Jsou nutné velké prostory pro provoz

-

Hrozby

•  Nutný projekt a stavební povolení

•  Nutné zajištění paliva pro několik let dopředu

•  Nutný zajištěný odběr tepla

Související úsporné opatření

Rekuperace tepla ve výrobě
Rekuperace odpadního tepla z kompresorů

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Tzbinfo: ORC technologie v realizaci, Lienz, Třebíč

UCEEB: Organický Rankinuv Cyklus

Externí články, publikace

Biomasa - efektivní palivo pro ORC technologii
Nová technologie pro výrobu elektrické energie a tepla z biomasy

Specialisté z okolí
Načíst další