Rekuperace odpadního tepla z kompresorů

Popis úsporného opatření

Rekuperace odpadního tepla z kompresorů

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Výměníky pro využití odpadního tepla z kompresorů jsou velmi efektivním způsobem získání tepla. Toto je vhodné všude tam, kde se používá stlačený vzduch pro výrobu, neboť při výrobě stlačeného vzduchu je 70 až 90 % energie spotřebováno neužitečně a mařeno formou odpadního tepla. Do novějších kompresorů lze zpravidla instalovat teplovodní výměník, který slouží pro chlazení kompresoru a zároveň je dál teplo využívání např. pro přípravu teplé vody či pro přitápění. Tam, kde je spotřeba teplé vody příliš vzdálená od kompresorové stanice lze využít odpadní teplo z kompresorů v zimním období na přitápění tak, že je chladící vzduch vyfukován do výrobní haly.

Velmi často je vhodné spolu s instalací zpětného získávání tepla se zamyslet nad instalací nového kompresoru, neboť účinnost kompresoru s jeho věkem klesá a dle zkušeností je často výměna kompresoru návratná v řádech měsíců.

Obrázek - Využití odpadního tepla může být buď na straně oleje nebo odpadního vzduchu či kombinace obojího.

Využití odpadního tepla může být buď na straně oleje nebo odpadního vzduchu či kombinace obojího.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady 50 000 - 500 000 Kč/kompresor
běžná návratnost instalace 2 – 5 let
Na čem závisí návratnost Na složitosti montáže zpětného získávání tepla

Na ceně tepla na přípravu teplé vody

Na ceně tapla na vytápění

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na dodané energii
  • Lze spojit i s výměnou kompresoru za novější s vyšší účinností
+

Příležitosti

  • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

  • Lze využít pouze u novějších typů kompresorů
  • Lze využít pouze tam, kde je v dostupné vzdálenosti spotřeba tepla, zejm. na přípravu teplé vody.
-

Mýty

  • Mýtem je, že veškeré teplo lze z kompresorů 100% zužitkovat. Toto může být pravda v zimě. Správně by se měla udělat celoroční bilance a zjistit potřebu energie také v letním období. Pokud není kam energii ukládat (distribuovat), či je výkon kompresorů vyšší než tepelná ztráta objektu, nemusí být toto opatření ekonomicky výhodné. Popřípadě se instaluje ZZT pouze na část zařízení,

Související úsporné opatření

Stlačený vzduch - kontrola těsnosti
Rekuperace tepla ve výrobě

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další