Popis úsporného opatření

Smart Metering

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Dnešním „zaklínadlem“ je Smart City a z něho odvozené Smart Buildings, nebo-li chytré budovy. Definice chytré budovy se tvořena komplexním popisem zahrnujícím environmentální, sociálně-kulturní a ekonomicko-organizační oblast po celou dobu životnosti budovy (detailně zpracováno např. v metodice SBToolCZ). Chytré měření spadá do environmentální oblasti chytrých budov. Stručně lze říci, že pokud chceme optimalizovat (spořit) spotřeby energií, tak musíme znát vlastní spotřebu ideálně jednotlivých spotřebičů nebo alespoň hlavních medií pro každého samostatného uživatele v co nejmenším časovém kroku, tj. např. každých 15 min. Na tento trend reagují i dodavatelé energií a medií a postupně zavádějí měřící techniku, která umožnuje dálkové odečty, ale i datová úložiště a prostředí pro vizualizace dat, tj. prostředí, kde si koncový uživatel může prohlížet a porovnávat spotřeby.
Chytré měření je součástí komplexního portfolia možných aktivit při hledání snižování spotřeb energií. Především zasahuje chování uživatele, které v případě pozitivního vlivu generuje úspory energií.

Obrázek - Vzdálený odečet a oboustranná komunikace elektroměrů a centrály pro vyhodnocování spotřeby energií.

Vzdálený odečet a oboustranná komunikace elektroměrů a centrály pro vyhodnocování spotřeby energií.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Cenové ukazatele si ukážeme na případové studii bytového domu s 35 jednotkami z čehož 20 je bytových, kde se bude měřit pro každou jednotku elektřina, voda, teplo (indikátory topných nákladů). Část současných měřičů lze využít a část je nutné vyměnit. Lze předpokládat počet aktivních přístupů do webové aplikace – předpokládaný odhad u nájemníků je 1 přístup za měsíc, který může ovlivnit chování nájemníka 5% snížením spotřeby energií. Statistiky míry odečtenosti (úspěšnost komunikace) – lze očekávat 75% při zohlednění stavebních dispozic objektu. Data budou umístěna poskytovatele služeb, který zároveň poskytne i webový portál pro vizualizaci spotřeb energií.

Investice do hardware a komunikační infrastruktury 400 000,- Kč

Provozní náklady 30 000,- Kč/měsíčně.

Průměrné roční náklady spotřeby energií 1 000 000,- Kč/ročně.

Úspora ovlivněním chování nájemníka 50 000,- Kč/ročně.

Prostá návratnost 20 let.

Další přínosy jsou definovány zvýšenou ochranou majetku před haváriemi.

Spočtěte si sami

Na toto úsporné opatření nebyla doposud dohledána či vytvořena žádná dostupná kalkulačka. 

Pokud o nějakém zjednodušeném (nejlépe online) kalkulačním nástroji víte, kontaktujte prosím administrátory.

Výhody, nevýhody, mýty

+

undefined

undefined
+

undefined

undefined
-

undefined

undefined
-

undefined

undefined

Související úsporné opatření

Úspory spotřeb energií jsou často v kontrastu s kvalitou vnitřního prostředí. Typickým případem jsou vyměněná okna v objektu bez zateplení a řešení dostatečné hygienické výměny vzduchu a případně se snížením vnitřní teploty. Velmi často v takových případech dochází ke vzniku plísní a tím zdravotně rizikového prostředí.  Proto je nezbytné vždy posuzovat úsporná opatření komplexně.

Od chytrého měření je již malý krok k chytrému řízení, tj. blíže k Smart Building, nebo-li k chytré budově.

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://www.smartprague.eu/projekty/digitalni-mereni-energii

Města budoucnosti, 2018; Miroslav Svítek, Michal Postráneckýa kolektiv

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další