Stínění transparentních výplní - solární fólie

Popis úsporného opatření

Stínění transparentních výplní - solární fólie

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Okenní protisluneční fólie brání přehřívání interiérů a zpříjemňují pobyt v kancelářích, bytech i rodinných domech. V létě chrání před horkem (tepelnými zisky) a přímými slunečními paprsky. V zimě naopak snižují tepelné ztráty přes skleněné plochy oken tím, že odráží vnitřní tepelnou energie zpět do interiéru. V zimních měsících je nicméně spíše žádoucí solární zisky co nejvíce pustit do interiéru a snížit tak potřebu energie na vytápění. Z tohoto pohledu jsou pro stínění někdy vhodnější vnější stínící prvky typu horizontálních slunolamů aj.

Solární tmavé folie dokáží odrazit až 80% vnějších slunečních paprsků. Volba folie je důležitá z pohledu viditelného světla. Při výběru je tedy nutné sledovat nejen součinitel solární propustnosti g = čím nižší číslo, tím méně propustí sluneční energie), ale také sledovat parametr propustnosti viditelného světla (čím vyšší číslo, tím je více přes folii lépe vidět ven).

Některá okna mají již speciální folie integrována v zasklení okna. Jedná se o tzv. okna „heat mirror“.

Obrázek - Solární folie pro snížení propustnosti slunečního záření a tím tepelných zisků

Solární folie pro snížení propustnosti slunečního záření a tím tepelných zisků

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Cca 800-1000 Kč/m2
Solární propustnost g 0,2-0,5 (čím nižší číslo, típ lepší)
Propustnost viditelného světla 0,4-1 (čím vyšší číslo, tím lepší)
Propustnost UV záření 0,7-0,99 (čím vyšší číslo, tím lepší nicméně pro květiny je lepší nižší číslo jinak kytky uvadnou)
Úspora U klimatizovaných budov dojde k úspoře energie na chlazení nicméně je nutné brát zřetel na volbu folie, aby díky poklesu vnějšího osvětlení nenarostla energie na vnitřní umělé osvětlení kanceláří.

Spočtěte si sami

Orientačně lze dopočítat energii přes W/m2

V letních dnech může na jižně, jihozápadně orientované okno dopadnou i přes 800 W/m2. Při součiniteli solární propustnosti g = 0,3 projde do interieru pouze 0,3*800 = 240 W/m2

Při zasklení na jižní stranu v kanceláři o ploše oken 10 m2 se tedy jedná o 2,4 kW tepelný zisk, který je nutné uchladit klimatizačním systémem. K tomuto zisku je nutné dopočítat ještě vnitřní tepelné zisky od IT vybavení, osob, případného osvětlení aj. 

Pro přesný výpočet všech tepelných zisků a vyčíslení letního "extrému" pro návrh centrálního chlazení je nutné se obrátit na projekční kancelář v oboru chlazení.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • V letním období odráží přes 80 % tepelného záření, udržují v interiérech příjemné prostředí a snižují náklady na provoz klimatizace
 • Během zimních měsíců snižují tepelné ztráty přes skleněné plochy oken a vrací až 30 % této energie zpět do interiérů
 • Odráží přes 90 % UV záření a pomáhají zachovat původní vzhled textilních potahů, nábytku a jiného vybavení
 • Jelikož folie neobsahují kovové částice, nedochází ke korozi ani rušení mobilních signálů
 • Pokud dojde k rozbití okna, udrží střepy pohromadě a ochrání vás před zraněním. Tloušťka folie je cca 0,05mm
 • Nemění vzhled budov, ale naopak je esteticky doplňují
 • Nezkreslují výhled a netlumí přirozené světlo
+

Příležitosti

 • V případě poklesu energie na chlazení v letních měsících u všech klimatizovaných budov dojde celosvětově k poklesu emisí skleníkových plynů (méně vyrobené elektrické energie)
-

Slabé stránky

 • Při špatné volbě folie může dojít k nepříjemnému poklesu vnějšího osvětlení a při rozvícení vnitřního osvětlení mohou naopak narůst vnitřní tepelné zisky a energie uspořená na klimatizaci je vykompenzována energii na osvětlení.
 • Folie s nízkou propustností UV záření mohou způsobit vadnutí kytek (žloutnutí listů) jelikož nedokáží k fotosyntéze.
 • Příliš odrazivé „zrcadlové“ folie mohou vrhat nepříjemná „prasátka“ do vnějšího okolí
 • Nekvalitně nalepené folie se po čase mohou loupat a okno je pak velmi nevzhledné
-

Mýty

 • Mýtem je, přes solární folie není vidět a v interieru bude tma. U folií se uvádí parametr propustnosti viditelného světla a čím vyšší číslo je u folie uvedené, tím bude v interiéru více světla.

Související úsporné opatření

Zasklení Heat Mirror
Stínění - vnější žaluzie

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další