Stlačený vzduch - kontrola těsnosti

Popis úsporného opatření

Stlačený vzduch - kontrola těsnosti

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Stlačený vzduch je nejdražší zdrojů energie pro pohon strojů, neboť již z principu výroby stlačeného vzduchu přibližně 70 % (ale někdy i více, až 90 %) je využito neefektivně a mařeno chlazením. Z tohoto důvodu je nutné pravidelně kontrolovat úniky stlačeného vzduchu. To zpravidla dělají specializované firmy, které únik vzduchu detekují mikrofony registrujícími vysoké tóny. Velmi efektivní kontrolou však je naplnění vzdušníku na provozní tlak při zavřených veškerých přívodech stlačeného vzduchu ke spotřebičům. Následně se pak nechá tlak ve vzdušníku a v rozvodech poklesnout (např. pokles za 8 hodin, nesmí se však jednat o pokles pod provozní tlak, jinak je nutné dobu zkrátit). Dále se zapne kompresor naplno a změří se, jak dlouho trvá doplnit vzdušník na výchozí hodnotu. Ze známého příkonu kompresoru a změřeného času doplnění vzdušníku se spočtou ztráty v rozvodech. Při pravidelné kontrole tímto způsobem pak lze i odhalit vznik trhlin či netěsností, které způsobí větší pokles tlaku ve vzdušníku.

Obrázek - Kontrolou těstnosti potrubí lze ušetřit práci kompresorů

Kontrolou těstnosti potrubí lze ušetřit práci kompresorů

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady 1 000 - 5 000 Kč/měření
Na čem závisí návratnost Nejedná se o investici, ale o provozní náklady, které mapují stav výrobních prostředků

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Včasnou kontrolou se předejde nárůstu provozních nákladů i možnosti havárie

•   

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

-

Slabé stránky (mýty)

•  Vlastní měření nesnižuje náklady, pouze odhaluje možné problémy

-

Hrozby

•   

Související úsporné opatření

Rekuperace odpadního tepla z kompresorů
Rekuperace tepla ve výrobě

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Inteligentnibudovy: Zpětný zisk tepla z kompresorů

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další