Světlé plynové zářiče

Popis úsporného opatření

Světlé plynové zářiče

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Světlé plynové zářiče dodávají potřebný výkon spalováním zemního plynu. Spalování je prováděno na povrchu keramických perforovaných destiček. Směs plynu a vzduchu je zapálena elektrodami. Povrchová teplota destiček je cca 850°C až 950°C, které při provozu „svítí“ => světlé zářiče. Při výše uvedených teplotách mají světlé plynové zářiče nejvyšší účinnosti využití plynu. Zářiče mají také velmi malou produkci škodlivin NOx. Zářiče se zavěšují pod strop nebo šikmo na stěny vytápěného prostoru. Výška zavěšení těchto panelů je vhodná od 6-ti metrů. Umístění panelů je nutno vždy konzultovat s projektantem či specializovanou firmou, jelikož musí být zajištěna rovnoměrnost vytápění v celé pracovní oblasti. Spaliny jsou odváděny mimo vytápěný objekt a to nepřímo axiálním ventilátorem, který je umístěn v nejvyšším místě hale. Ventilátor je povozně spojen s funkcí zářičů. Před započetím návrhu je nutno ověřit, zda je možné pro vytápění objektu použít plynové zářiče vzhledem k požárnímu požadavku objektu (nehořlavé a nevýbušné prostředí). Hlavní části světlého zářiče jsou patrné z ilustrativního fota.
Hlavní části světlého zářiče

Obrázek - Světlý plynový zářič pod stropem haly.

Světlý plynový zářič pod stropem haly.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady cca 600 - 1700 Kč/kW  (bez odkouření, montáže a přípojky plynu).

Např.: menší výkony 10-15 kW stojí cca 17-19000 Kč/ks (tedy 1700-1260 kč/kW).

Větších výkonů nad 30-40 kW je pak měrná cena kolem 600-700 Kč/kW.

Nejmenší 5-7 kW verze pak přesahují hranici 2000 Kč/kW.

Ostatní náklady:

Axiální ventilátor cca 10 000 Kč (možno použít až pro 10 zářičů)

Montáž zářiče 5 - 8 000 Kč/ks

Přívod plynu cca 10 - 15 000 Kč/ks

Regulace 10 - 15 000 Kč/ks

Úspora komodity lokální (globální) Elektřina, CZT (SZTE)
běžná návratnost instalace Nelze jednoduše určit proti jakému systému
Na čem závisí návratnost Návratnost závisí především na ceně plynu a taktéž na velikosti instalovaného výkonu, lze snížit měrnou cenu díky sloučení regulace
Vlastní spotřeba Součástí jsou komponenty spotřebovávající elektrickou energii (ventilátor, hořák)
Provozní náklady Cena za m3 plynu je cca 9 Kč/m3 = cca 0,8-0,9 Kč/kWh (Praha 02. 05. 2018), Nutno vždy ale zažádat o konkrétní nabídku.

Průměrná cena energie z kondenzačního kotle při nízkoteplotním režimu cca 1,2-1,3 Kč/kWh. 

Provozní náklady ostatní Nutné revize plynu
Běžná účinnost účinnost se uvádí u zářičů buť kooficientem RF (sálavý podíl), která je do 80%

nebo koeficientem ETAS (sezonní energetická účinnost) , která musí být minimálně 85% u světlých zářičů (74% u tmavých zářičů). 

Spočtěte si sami

Pro tento typ vytápění nelze jednoduše spočítat investice, potažmo provozní náklady, jelikož do výpočtu vstupuje mnoho parametrů. Provozní náklady se mění pouze dle spotřeby plynu. Do investičních nákladů ale vstupuje i vybudování rozvodu plynu, plynovodní přípojky a odkouření.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Prostorové nároky na umístění technologie jsou pouze v prostoru stropu
 • Nižší spotřeba oproti teplovzdušnému vytápění hal
 • Nižší hmotnost oproti tmavým plynovým zářičům
 • Bezhlučný provoz
 • Jednoduchá údržba
 • Zónové vytápění
 • Plný výkon do 5-ti minut 
 • Od 01.01.2018 vstoupí v platnost směrnice EU 2009/125 / EC, známá také jako ErP nebo směrnice o ekodesignu. Všichni výrobci světlých a tmavých infrazářičů a horkovzdušných jednotek musí uvádět hodnotu sezónní účinnosti (ETAS) u svých výrobků při distribuci a prodeji v rámci evropského jednotného trhu. Veškeré výrobky, které nesplňují minimální požadavky, nesmějí být od 1.1.2018 prodávány. Na trhu se tedy už nemohou objevit nekvalitní výrobky.
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

**Slabé stránky **


Slabé stránky 

 • Plynovodní přípojka – zjištění kapacity
 • Teplo se vyrábí z neobnovitelných zdrojů
 • Vysoká teplota – negativní působení na materiály v okolí zářiče
 • Při špatném návrhu nerovnoměrné rozdělení teplot v pobytovém prostoru
 • Nesmí být použito v hořlavém a výbušném prostředí dle požárního požadavku
 • Umístění panelů – dle přesného návrhu 
 • Růst ceny plynu
 • Nelze jednoduše změnit typ výroby v hale či skladovaných materiálů (z důvodu použití sálavého systému)
-

Mýty

 • Mýtem je, že plynové zářiče mohou být instalované do každého provozu. Tento typ záříčů se nesmí instalovat do tzv. výbušného prostředí či jiných provozů, které určí zpráva PBŘ.

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Hojer, O.: Sálavé a průmyslové vytápění – učební texty.

Bašta, J.: Velkoplošné sálavé vytápění. Grada Publishing, a.s., Praha 2010. 128 s.

ISBN 978-80-247-3524-5.

Bašta, J., Hojer, O.: Sálavé a průmyslové vytápění pro IB. Praha 2009. 121 s.

REHVA guidebook 15 
ČSN EN 419-1 Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností 

Externí články, publikace

https://www.tzb-info.cz/100024-svetle-plynove-infrazarice

http://www.topeni-pro-haly.cz/infrazarice_svetle.html

Specialisté z okolí
Načíst další