Tepelná izolace potrubí

Popis úsporného opatření

Tepelná izolace potrubí

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Tepelné izolace rozvodů tepla jsou zatím velmi podceňované, přitom dokáží ušetřit s malými náklady velké množství tepla a tím peněz. Tam, kde jsou rozvody tepla v místnostech lze předpokládat, že budou sloužit pro vytápění těchto místností. Tam, kde jsou tyto rozvody delší, může i tak docházet k přetápění místností. Pro ilustraci lze např. uvést, že v dobře zatepleném panelovém domě postačují stoupačky procházející do vyšších podlaží k vytápění celé místnosti.

Dle vyhlášky musí povrchová teplota tepelné izolace rozvodů potrubí v kotelnách být maximálně 20 °C nad teplotu v místnosti. U rozvodů tepla v jiných částech budovy je tloušťka potrubí dána složitěji, avšak pro jednoduchost lze říci, že tloušťka tepelné izolace má být minimálně stejná, jako je průměr potrubí.

Obrázek - Minirální tepelná izolace s hliníkovým obalem

Minirální tepelná izolace s hliníkovým obalem

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady 20 – 80 Kč/bm
Úspora komodity Na vytápění či na přípravu teplé vody
Návratnost opatření 4-6 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepelné energie a ceně izolačního materiálu

Spočtěte si sami

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na dodané energii
  • Nebude docházet k přetápění místností
+

Příležitosti

  • Možnost získat státní příspěvek na modernizaci rozvodů tepla především pro podnikatelský sektor – viz specifika pro jednotlivé sektory budov
-

Slabé stránky

  • Často je pro dodatečnou montáž tepelné izolace málo místa, potrubí je blízko stěny, stropu či jiných rozvodů
  • Mýtem je, že stačí trubky izolovat pouze do 1cm tepelné izolace. Pokud je však ekonomickou analýzou prokázáno, že postačí pouze menší tl.izolace (například díky levné tepelné energii), je možné izolovat i 1cm.
  • V případě, že prochází potrubí požárními úseky, je potřeba dát správného návrhu tepelné izolace s protipožární ochranou
-

Mýty

  • Mýtem je, že není třeba izolovat potrubí vytápění, které prochází vytápěnými prostory. Správně by se mělyizolovat všechny přívodní potrubí, aby se energie o potřebné teplotě dostala až do místa předání - tedy k radiátoru, fancoilu, výměníku aj.

Související úsporné opatření

Decentralizace přípravy teplé vody

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

http://www.topin.cz/clanky/tepelne-izolace-potrubi-v-nevytapenych-prostorech-1-cast-detail-1246

Externí články, publikace

Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Specialisté z okolí
Načíst další