Umístění zásobníku z nevytápěných do vytápěných prostor

Popis úsporného opatření

Umístění zásobníku z nevytápěných do vytápěných prostor

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Umístění zásobníku z nevytápěných do vytápěných prostor je málo používané řešení, neboť je obvykle technicky náročné při relativně malé úspoře. Obvykle se však realizuje tehdy, kdy se mění příprava teplé vody (např. instalace tepelného čerpadla, solárních kolektorů apod.) Výhodou tohoto řešení je, že výsledkem je nejen úspora energie na přípravu teplé vody, ale současně je vytápěná místnost mírně ohřívána teplem z bojleru. Je však potřeba si uvědomit, ž jde o málo znatelnou úsporu, neboť současné zásobníky mají velmi kvalitní tepelné izolace, které propouští málo tepla.

Obrázek - Zásobníky teplé vody bez tepelné izolace v nevytápěném sklepě rodinného domu

Zásobníky teplé vody bez tepelné izolace v nevytápěném sklepě rodinného domu

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady 1 000 - 3 000 Kč/ks
běžná návratnost instalace 2 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na seně energie na přípravu teplé vody, na ceně energie na vytápění, na kvalitě tepelných izolací zásobníku, na rozdílu teplot prostředí původního a nového umístění zásobníku

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na dodané energii
+

Příležitosti

-

Slabé stránky

  • Opatření vyžaduje stavební zásah
  • Musí být k dispozici vhodná místnost pro umístění zásobníku
  • Nesmí dojít k podstatnému prodloužení rozvodů teplé vody.
-

Mýty

  • Mýtem je, že zásobník ve vytápěných prostorech nemusí být tepelně izolován. Správně se i tyto zásobníky musí izolovat. Teplota vody v zásobníku je přeci jen cca 2x vyšší než teplota v interiru a dochází zde k tepelné ztrátě vlivem rozdílu teplot.

Související úsporné opatření

Snížení velikosti předimenzovaného zásobníku
Tepelná izolace zásobníku TV

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další