Utěsnění výplní otvorů

Popis úsporného opatření

Utěsnění výplní otvorů

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Utěsnění výplní otvorů pláště slouží k omezení nadbytečného větrání a může tak snížit potřebu tepla na vytápění. Je však nutné si uvědomit, že každá pobytová místnost musí být dostatečně větraná. Pro každého člověka je potřeba přivést 25 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. Stejně tak je nutné přivést dostatek vzduchu pro spotřebiče, které užívají vzduch, resp. kyslík pro svůj provoz, jako jsou plynové průtokové ohřívače vody, plynové sporáky, krby, kamna, lihové hořáky apod.

Zda je větrání místností nadměrné lze zjistit tzv. blower door testem, kdy se za řízeného podtlaku a přetlaku měří množství do místnosti proudícího vzduchu.

Vzhledem k tomu, že větrání je zatím opomíjené, je vhodné při omezování větrání se seznámit s možnostmi a způsoby větrání. 

Obrázek - Těsnící silikonové pásky pro snížení inflitrace oken

Těsnící silikonové pásky pro snížení inflitrace oken

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na utěsnění funkční spáry okna 20 - 100 Kč/bm spáry
Úspora komodity lokální energie na vytápění
Úspora komodity globální dle konkrétního paliva
běžná návratnost instalace 1 – 5 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, zvoleném způsobu těsnění.
Provozní náklady ostatní  -
Dotace  není poskytována
orientační roční úspora na 1 bm 0,01 – 0,1 kWh/m2

Spočtěte si sami

Na toto úsporné opatření nebyl dohledán žádný volně dostupný výpočetní nástroj.
V případě, že o nějakém víte, kontaktujte prosím administratory webového portálu.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na teple na vytápění
  • Sníží se nepříjemný průvan v místnostech
  • Sníží se hluk v místnostech
+

Příležitosti

  • na samotné těsnění nelze získat dotační příspěvek
-

Slabé stránky

  • Sníží se intenzita větrání
  • Může dojít k nedostatku kyslíku v místnostech, to může vést až k smrti obyvatel.
  • Zvýší se relativní vlhkost vzduchu v místnostech, což může vést k tvorbě plísní tam, kde se dosud netvořily.
-

Mýty

  • Mýtem je, že gumovým těsněním nahradíme tepelněizolační těsná nová okna s trojsklem a docílíme stejné úspory energie na vytápění.

Související úsporné opatření

Utěsnění nakládacích ramp
Výměna zasklení střešních světlíků

Výměna oken a dveří

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/2816-okna-a-vnejsi-dvere-s-ohledem-na-moznost-vymeny-vzduchu
https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/3608-prirozene-vetrani-infiltrace-a-exfiltrace

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další