Výměníky na vysokopotenciální teplo z lakoven

Popis úsporného opatření

Výměníky na vysokopotenciální teplo z lakoven

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Výměníky na vysokopotenciální teplo z lakoven jsou vhodné všude tam, kde dochází ke spalování vzduchu z lakoven či z jiných výrobních procesů a spaliny jsou rovnou vyvedeny do komínu. Obvykle není příliš technicky složité do proudu spalovacího vzduchu instalovat výměník a takto získané teplo využít následně pro vytápění. Výměníky jsou zpravidla vzduch – vzduch, nebo vzduch – voda. Obvykle lze docílit k využití 70 až 90 % energie obsažené v přiváděném zemním plynu. Takto získané teplo se obvykle používá pro vytápění, neboť spotřeba tepla na přípravu teplé vody je vždy výrazně nižší. Lze však i na toto použít takto získané teplo, což má výhodu i v tom, že se rekuperované teplo využívá po celý rok.

Obrázek - Spalinový výměník o výkonu 160kW

Spalinový výměník o výkonu 160kW

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady FVE dle velikost a konkrétního systému, obvykle jde o náklady v řádech od 1 do více milionů korun
běžná návratnost instalace 2 – 8 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla a na velikosti nutné investice.

Spočtěte si sami

Na toto úsporné opatření nebyla doposud dohledána či vytvořena žádná dostupná kalkulačka. 

Pokud o nějakém zjednodušeném (nejlépe online) kalkulačním nástroji víte, kontaktujte prosím administrátory.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané energii

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

-

Slabé stránky (mýty)

•  Možnost využití závisí na stávajícím odtahu spalin a prostorových možnostech

-

Hrozby

•  Nutný projekt a stavební povolení

Související úsporné opatření

Rekuperace tepla ve výrobě

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další