Zapojení solárních bojlerů do kaskády

Popis úsporného opatření

Zapojení solárních bojlerů do kaskády

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Zapojení solárních bojlerů do kaskády se používá tam, kde je potřeba většího množství bojlerů pro přípravu teplé vody a pokrytí její spotřeby. V bojleru se voda může ohřívat přímo a v případě nedostatku slunečního záření se voda dohřívá buď další topnou smyčkou, nebo elektricky. Pokud je však instalováno více bojlerů, je vhodné v prvním (případně i dalších, záleží na přesném dimenzování) vodu solárně pouze předehřívat a tuto předehřátou vodu, pokud má správnou teplotu, dále pouštět do dalších bojlerů. Výhodou tohoto zapojení je, že pokud je v zimním období málo slunečního svitu, dochází k alespoň částečnému předehřátí vody na teplotu, která je pro potřeby rozvodů teplé vody nedostatečné. Voda se tak například ohřívá z teploty 8 °C na 20 °C, což je absolutně nedostatečné. Avšak pro ohřev takto předehřáté vody na potřebnou teplotu je potřeba výrazně méně tepla, než při ohřevu z 8 °C. Z praktických měření bylo zjištěno, že využitelný výkon solárních kolektorů se zvýší o cca 20 %.

Obrázek - Zapojení zásobníků do kaskády.

Zapojení zásobníků do kaskády.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady 1 000 - 5 000 Kč/sestava
běžná návratnost instalace 1 – 5 let
Na čem závisí návratnost Na velikosti odběru teplé vody, velikosti solárních kolektorů

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané energii

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

•  U stávajících solárních sestav často dojde i k nápravě chyby řízení, kterou dosud nikdo nepostřehl

-

Slabé stránky (mýty)

•  Lze využít pouze u větších odběrných míst

-

Hrozby

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další