Zemní výměník pro přívod vzduchu

Popis úsporného opatření

Zemní výměník pro přívod vzduchu

Poslední aktualizace: 5/15/2024

VZT systémem se zemním výměníkem se míní nasávání vzduchu pro vzduchotechniku skrz zemní výměník – zpravidla trubka uložená v zemině. Výsledkem je, že v zimě dochází k předehřátí vzduchu v zemině, naopak v létě k ochlazení. Tento systém byl dříve velmi preferován, neboť před nástupem kvalitních rekuperací se jednalo o velmi zajímavý způsob, jak ušetřit náklady na ohřev či ochlazování vzduchu. V současné době se již využívá velmi sporadicky, neboť při vytápění a využití rekuperace tepla má téměř nulový význam. Určitý význam může mít toto při chlazení, ovšem vzhledem k velmi malé tepelné kapacitě vzduchu a relativně malé schopnosti předat zemině chlad vzduchu (záleží na rychlosti proudění vzduchu a délce potrubí) tento způsob není v současné době využíván.

Mimo to, že je málo energeticky přínosný, je zde i problém s výskytem plísní v potrubí a jejich následnému šíření do mikroklimatu interiéru. Pro odstranění mikrobiálních zárodků se často potrubí vyrábělo s příměsí stříbra, které zamezovalo růstu plísní.

Obrázek - Zemní výměník pro předehřev venkovního vzduchu a předchlazení v letních měsících

Zemní výměník pro předehřev venkovního vzduchu a předchlazení v letních měsících

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané elektrické energii

•  Elektřinou ze slunce lze efektivně připravit i teplou vodu, lze částečně využít i pro přitápění budovy v přechodném období avšak s malou využitelností

•  Můžete využít z FVE napřímo 12 V (levnější instalace či přes střídač 230 V (dražší instalace cca 40-50 tis. Kč/kWp)

•  Zvýšíte podíl obnovitelných zdrojů energie v ČR

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

-

Slabé stránky (mýty)

•  Nelze využít 100% pro vytápění objektu

•  Pouze s akumulací energie do vody či dražšími bateriemi lze přenést energie do nočních hodin

•  Při kombinaci FVE se zdrojem tepla na vytápění pomocí tepelného čerpadla je nutná instalace adaptivní regulace (využitelnost cca 30-40%), bez regulace je využitelnost pod 10%

-

Hrozby

•  Nutné potvrzení (projekt pro stavební povolení) požárního technika – může způsobit požár

•  U větších instalací nutné vyjádření statika – zatíží střešní konstrukci

•  V případě přehřátí FV článků rychlá ztráta účinnosti panelu či možnost nenávratného poškození

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Tzb-info: Energie země a její využití pro předehřev a předchlazení větracího vzduchu

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další