Změna velikosti jističe

Popis úsporného opatření

Změna velikosti jističe

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Hlavní jistič je vypínač, který najdeme před elektroměrem a který omezuje výši maximálního odebíraného elektrického příkonu v odběrném místě. Jinými slovy v případě, kdy dochází k výraznému překročení nastavené hodnoty odběru (dle vypínací charakteristiky jističe), hlavní jistič přeruší dodávku elektrické energie a zabrání tak přetížení vodičů nebo zkratu.

Hodnota hlavního jističe (udává se v ampérech) by měla odpovídat používaným spotřebičům a jejich příkonu.Zkontrolovat jistič se vyplatí hlavně při pořízení nového, energeticky náročnějšího spotřebiče. Například když začnete elektrickou energií vytápět či připravovat teplou vodu. V případě podnikatelské sazby a velkého hlavního jističe je vhodné změřit proudové zatížení hlavního jističe a optimalizovat jeho velikost.Hodnotu hlavního jističe, který máte v současnosti nainstalovaný, zjistíte nejjednodušeji z faktury či smlouvy, kde jsou tyto údaje uvedené. Nemáte-li tyto dokumenty po ruce, zavolejte svému dodavateli elektrické energie, který by Vám měl požadovaný údaj sdělit.
Nejčastějšími typy jističů mají hodnoty 1x25A (jednofázový), 3x20A a 3x25A (trojfázové).

Více viz kapitola Detailní popis

Obrázek - Změnovu velikosti jističe dle potřeby v objektu lze ušetřit stovky korun ročně. V případě přechodu např. na tepelné čerpadlo je však nutné počítat s navýšením jističe a narostou tak stále platby.

Změnovu velikosti jističe dle potřeby v objektu lze ušetřit stovky korun ročně. V případě přechodu např. na tepelné čerpadlo je však nutné počítat s navýšením jističe a narostou tak stále platby.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady na výměnu jističe (vč. práce technika) 5000
Cena za navýšení příkonu (třífázové připojení) 630 Kč/1 ampér
Cena za navýšení příkonu (jednofázové připojení) 250 Kč/1 ampér
Zvyšujeme-li velikost hlavního jističe, musíme počítat také s vyššími stálými platbami za rezervovaný příkon. Ty se odvíjejí často právě od jeho velikosti (a zvolené distribuční sazbě). Při snížení velikosti jističe naopak stálé platby klesnou. Velikost úspory závisí na konkrétní změně, řádově může jít o stokoruny měsíčně, v případě podnikatelské distribuční sazby i o tisíce korun měsíčně.

Spočtěte si sami

https://www.cez.cz/cs/podpora/technicke-zalezitosti/pro-stavebniky/proudova-hodnota-jistice.html

https://www.premereni.cz/cs/dulezite-informace/kalkulacky-energie/jistic/navrh-proudove-hodnoty-jistice/

https://www.egd.cz/vypocet-podilu-zadatele-na-opravnenych-nakladech

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

·  Optimální velikost jističe zajistí bezproblémový chod domácnosti/provozovny (nevypadávají pojistky)

·  Optimální velikost jističe = odpovídající stálé platby

+

Příležitosti

·Snížení plateb za jistič (při snížení předimenzovaného jističe)

-

Slabé stránky (mýty)

  • Výměnu musí provést odborná firma
  • Nutno ohlásit distributorovi, uzavřít příslušné smlouvy
  • Nezbytná počáteční investice
-

Hrozby

·  Nedostatečná kapacita sítě v místě (distributor nepovolí navýšení příkonu).

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://www.cez.cz/cs/podpora/smlouva/zmena-smlouvy/11.html

http://dodavatelektriny.cz/uzitecne-informace/co-je-hlavni-jistic

https://www.eon.cz/domacnosti/kontakty-podpora/poruchy-a-technicke-dotazy/zmena-hlavniho-jistice

Externí články, publikace

https://www.eon.cz/domacnosti/kontakty-podpora/poruchy-a-technicke-dotazy/zmena-hlavniho-jistice

https://www.pre.cz/cs/domacnosti/sluzby-zakaznikum/co-delat-kdyz/zmena-proudove-hodnoty-jistice-prikonu/

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky.html
Audio záznam: Rozklíčování fixních plateb faktury za elektřinu malodběratele 

Specialisté z okolí
Načíst další