Popis úsporného opatření

Bioodpad

Poslední aktualizace: 8/11/2023

Bioodpad je často velmi cenná surovina, která se zatím využívá velmi málo. Anaerobním tlením může vznikat metan, což je plyn vhodný pro pohon motorů. Buď se může využívat přímo, nebo se po vyčištění používá stejně jako zemní plyn, při větší výrobě jej lze i dodávat do rozvodů zemního plynu. Bioodpad se využívá v bioplynových stanicích, které se vyrábí i velmi malé pro použití na statcích.

Obrázek - undefined

undefined

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady na pořízení 70 000 – několik milionů Kč/bioplynovou stanici
běžná návratnost instalace 8 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na ceně produkované elektřiny (prodej či vlastní využití)

Na ceně produkovaného tepla a jeho využití.

Na ceně bioodpadu pro činnost bioplynové stanice.

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Velmi efektivní likvidace bioodpadu

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

-

Slabé stránky (mýty)

•  Je nutné mít zajištěn plynulý přísun biosložky

•  Je nutné mít zajištěn výhodný prodej elektrické energie

•  vždy je nutné mít odběr tepla, v letním období je toto často nutné řešit chladícími věžemi a mařením tepla

-

Hrozby

•  Nutné stavební řízení, které často negují sousedi z obavy o zápach a hluk

Související úsporné opatření

Bioplynová stanice

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další