Bioplynová stanice

Popis úsporného opatření

Bioplynová stanice

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Bioplynová stanice je zařízení, kde dochází k řízené mu biologickému rozkladu biomasy. Vzniká tuhý odpad a plyn, který je tvořen metanem s příměsemi vodní páry, oxidu uhličitého, čpavku, sirovodíku a případně i vodíku. Bioplynové stanice se obvykle používají tam, kde jsou zbytky ze zemědělské výroby, např. zvířecí exkrementy. Dříve se stavěly bioplynové stanice i na zelenou biomasu. Pro ně se cíleně pěstuje biomasa, zpravidla se jedná o kukuřici. V zařízeních dochází k anaerobnímu rozkladu a vzniklý plyn se jímá a dále se používá ve spalovacích motorech pro výrobu elektřiny a odpadní teplo se dál využívá nebo maří ve chladících věžích. Elektřina je zpravidla dodávána do sítě, ale může sloužit i pro vlastní spotřebu. V současné době jsou bioplynové stanice bez využití tepla na ústupu a více se hledá způsob, jak odpadní teplo využít. Často se používá k vytápění, vznikají i rozvody tepla po vesnicích, kde se rodinné domy napojují na CZT. Velmi rozšířené je také použití tepla ve výrobě (např. pro ohřev vody pro prádelnu, ve výrobně těstovin apod.). Vzniklý bioplyn lze i čistit, vysušovat a dál používat stejně jako zemní plyn, tedy např. jej stlačovat a používat pro pohon aut či jej přímo dodávat do rozvodů zemního plynu.

Vyrábí se také malé kompaktní bioplynové stanice, které mohou sloužit pro vytápění a likvidaci bioodpadu v malých provozech, např. koňských stájí apod.

Obrázek - Bioplynová stanice

Bioplynová stanice

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady na pořízení 70 000 – několik milionů Kč/bioplynovou stanici
běžná návratnost instalace 8 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na ceně produkované elektřiny (prodej či vlastní využití)

Na ceně produkovaného tepla a jeho využití.

Na ceně bioodpadu pro činnost bioplynové stanice.

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Velmi efektivní likvidace bioodpadu
+

Příležitosti

  • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky (mýty)

  • Je nutné mít zajištěn plynulý přísun biosložky
  • Je nutné mít zajištěn výhodný prodej elektrické energie
  • vždy je nutné mít odběr tepla, v letním období je toto často nutné řešit chladícími věžemi a mařením tepla
-

Hrozby

  • Nutné stavební řízení, které často negují sousedi z obavy o zápach a hluk

Související úsporné opatření

Kotel na slámu
Trigenerační jednotky
Kogenerační jednotka

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Mapa obnovitelných zdrojů energie

Mapa bioplynových stanic ČR

Specialisté z okolí
Načíst další