Chlazení datových center

Popis úsporného opatření

Chlazení datových center

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Datová centra neboli serverovny jsou prostory pro umístění pro počítačové techniky serverového typu. Tyto prostory jsou určeny k nepřetržitému provozu. 
Datová centra jsou místa, která mají serverům a dalším technologickým zařízením zajistit bezproblémový a stabilní provoz bez vlivu z okolí. 

Chlazení datového centra slouží k odvodu technologického tepla, které ve velké míře produkují veškerá technická zařízení umístěná v serverovně. V případě poruchy klimatizace dochází v serverovně k brzkému přehřátí všech zařízení během poměrně krátké doby, jedná se zpravidla o jednotky minut.

Zpravidla je potřeba také prostor serveroven vlhčit či odvlhčovat jelikož je hadware citlivý nejen na teplotu, ale také vlhkost.

Většina hadwaru funguje bez poruch kolem teplot 20-25°C a vlhkosti 50%.

U datových center je nejekonomičtější využít tzv. volného chlazení (freecoolingu), kdy je prostor v zimním a přechodném období chlazen venkovním vzduchem.

Obrázek - Chlazení racků pomocí jednotek Cooltop. Při tomto řešení nutné dělení uliček na teplé a studené pro zvýšení efektivnosti chlazení.

Chlazení racků pomocí jednotek Cooltop. Při tomto řešení nutné dělení uliček na teplé a studené pro zvýšení efektivnosti chlazení.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Chlazení datových center je energeticky náročné a o silných stránkách nelze mluvit. Úsporná řešení lze najít při použití freecoolingu nebo energeticky efektivního chlazení spojeném s vhodým návrhem tj. rozdělení racků na studené a teplé uličky aj.
+

Příležitosti

  • V případě náhrady klasického chlazení datových center za energeticky efektivnější s využitím freecoolingu, lze získat dotační příspěvek od státu jak pro podnikatelský sektor, tak pro veřejný sektor.
-

Slabé stránky

  • Energeticky nejnáročnější provoz v celém objektu – celoroční nutnost chlazení. Čím více se freecoling využije, tím větší úspora
-

Mýty

  • Mýtem je, že pomocí freecoling u chlazení datových center můžeme ušetřit 100% energie na chlazení. Pravdou je, že při správném návrhu můžeme ušetřit max. 20-30% v klimatických podmínkách ČR.

Související úsporné opatření

Energeticky efektivní chlazení
Kompresorové chlazení

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Příklad chlazení datového centra

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další