Cirkulační digestoř

Popis úsporného opatření

Cirkulační digestoř

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Digestoře mohou být jednak odtahové nebo cirkulční. Případně mohu být digestoře kombinované s možností odtahu škodlivin ven do exterieru nebo recirkulační při menším množství odérů.

Zatímco v prvním případě je odsátý vzduch odveden vně budovy, recirkulační režim umožňuje znečištěný vzduch prohnat pouze přes vnitřní filtry digestoře. Pročištěný vzduch se vrátí zpět do místnosti. Výhodou recirkulačního režimu je, že se v zimě neodvádí také teplo z kuchyně. 

Další využití recirkulačních digestoří bez odtahu je v kuchyních, kde by bylo příliš složité nebo cenově nedostupné vést odtah digestoře vně budovy. Určitou roli také hraje vzdálenost digestoře od komína. Je nesmyslné používat odtahovou digestoř například při vzdálenosti digestoře 10 m od komína. Odtahové potrubí má pro vedený vzduch odpor, každý ohyb sníží účinnost digestoře. Pak je nutné použít digestoř se zbytečně velkým výkonem a tedy i spotřebou. Filtry u recirkulačních digestoří bez odtahu je třeba cca 2 x za rok vyměnit. Filtry jsou uhlíkové - obsahují přírodní aktivní uhlí, které dokáže zachytit pachy, tuky i vlhkost.

Obrázek - Cirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem

Cirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační cena Ceny jsou shodné s klasickou digestoří (tedy cca 1500 – 10000 Kč spíše podle designu).

Jde pouze o úsporu flexo potrubí, které by jinak vedlo do šachty.

Cena flexo potrubí je za bm cca 100 Kč/m

Běžný průtok vzduchu 100 – 300 m3/h
Příkon ventilátoru digestoře Cca 20 W plus osvětlení
úspora Při venkovních -10°C a průtoku vzduchu 300 m3/h je úspora cca 3 kWh/h.
Četnost výměny filtrů 2x do roka
Cena uhlíkových filtrů 200 Kč/sada

Spočtěte si sami

Na úsporu větráním díky cirkulační digestoři nebyl dohledán žádný dostupný výpočetní nástroj. 

Úsporu lze vyčíslit přes kalorimetrickou rovnici, kdy při odtahu klasickou digestoři o 300 m3/h, běžící právě jednu hodinu při venkovní teplota -10°C dostaneme energetický nárok rovný 3 kWh energie což při ceně energie například ze zemního plynu 1,3 Kč/kWh je cca 4 Kč/hodinu provozu digestoře plus je nutné připočítat cenu elektřiny na pohon ventilátoru.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříme energie na vytápění (resp. ohřev vzduchu, který díky podtlakovému větrání pomocí digestoře vnikne netěsnostmi objektu do interieru.
  • Není potřeba digestoř napojovat horizontálním potrubím do šachty
+

Příležitosti

  • U pasivních domu s centrálním systémem větrání s rekuperací je cirkulační digestoř takřka nutnou podmínkou. V rámci dotace na pasivní domy je i cirkulační digestoř uznatelným nákladem stavby.
-

Slabé stránky, hrozby

  • Vzduch od vaření cirkuluje stále uvnitř objektu
  • Při špatné filtraci nebo nepravidelné výměně uhlíkových filtrů je digestoř neúčinná a odery nejsou vyčištěny
  • Vyšší pořizovací cena
-

Mýty

  • Mýtem je, že cirkulační digestoř nefunguje a odery z vaření nejsou odfiltrovány. To platí pouze v případě, že koupíme levné filtry bez aktivního uhlí nebo filtry neměníme min. 2x ročně

Související úsporné opatření

Centrální větrací jednotka s rekuperací
Decentrální jednotka s rekuperací tepla

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Rekuperace vs. digestoř

diskuze tzbinfo: digestoře v pasivním domě

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další