Centrální větrací jednotka s rekuperací

Popis úsporného opatření

Centrální větrací jednotka s rekuperací

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla znamená, že to co se ventilátorem do místnosti přivede, to je také ventilátory odvedeno ven zpět do exterieru.
Tímto způsobem větrání téměř nedochází k únikům nebo pronikání vzduchu nekontrolovaně přes netěsnosti pláště budovy především infiltrací okny. 

Přiváděný vzduch přes rekuperační jednotku je předehříván výměníkem zpětného získávání tepla (rekuperator). 

Součástí vzduchotechnické jednotky je pak přívodní, odvodní ventilátor, filtry na přívodním a odtahovaném vzduchu, rekuperátor, v některých případech tzv. bypass, který v letních měsících umožnuje obejít rekuperátor a přivádět přímo venkovní vzduch a dále regulaci, která reguluje otáčky ventilátorů podle aktuálních požadavků.

Pokud mluvíme o centrálním větracím systému, jednotka VZT je vždy umístěna mimo větranou zónu (např. u bytového domu na střeše objektu a větrá jednotlivé byty centrálně).

Decentrální systém větrání pak znamená, že je jednotka umístěna ve větrané zoně (např. v jednotlivých bytech v bytovém domě).

Lokální větrací jednotka jsou pak malé větrací jednotky určené pro každou místnost zvlášt.

Obrázek - Centrální větrací jednotka v nástřešním provedení (foto: ATREA)

Centrální větrací jednotka v nástřešním provedení (foto: ATREA)

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační cena samotné teplovzdušné rekuperační jednotky 35 000 – 50 000 Kč na rodinný dům

Při větších instalacích lze orientačně počítat cca 80-100 Kč/(m3/h) za jednotku

Orientační cena celé instalace včetně vzduchotechnických rozvodů 120 000 – 140 000 Kč na rodinný dům o 2 patrech

V případě bytového domu lze orientačně pro centrální systém větrání s rekuperací počítat s nákladem 600 - 900 Kč/m2. Při instalací pouze bytové jednotky pak s investicí kolem 1000-1500 Kč/m2.

Při větších instalacích lze orientačně počítat cca 300-350 Kč/(m3/h) za jednotku + rozvody VZT po objektu včetně práce

Spotřeba energie 2 ventilátorů v jednotce 200 – 400 kWh/rok
Ostatní provozní náklady Výměna filtrů ideálně 3x ročně v hodnotě cca 1500-2000 Kč/rok + při ceně 5 Kč/kWh je spotřeba ventilátorů cca 1000-2000 Kč/rok
Na čem závisí návratnost Na ceně energie hlavního topného systému. Úspora energie na větrání je sice 80-90%, ale čím levnější teplo šetříme, tím je návratnost delší. V případě započítání ostatních nákladů (spotřeba ventilátorů, výměna filtrů) je návratnost na hraně životnosti zařízení nebo i přes. Rekuperaci (at větrání či vytápění) nelze tedy moc vnímat jako energeticky úsporné opatření, ale jako investici do kvalitnějšího vnitřního prostředí v objektu
Účinnost rekuperační jednotky 80-90 %

Spočtěte si sami

Na výpočet tohoto úsporného opatření nebyl dohledán žádný volně dostupný výpočetní nástroj. 

Úspora energie na větrání je cca 80-90% podle účinnosti rekuperace. Z celkové spotřeby energie na vytápění je pak úspora dána poměrem mezi ztrátou větráním a ztrátou prostupem. Jednáli se o nízkoenergetický dům, celková úspora tepla na vytápění včetně ohřevu vzduchu je kolem 20-30%.

Jak je ale zmíněno v tabulce výše, návratnost tohoto opatření je za hranou životnosti systému a jedná se spíše o investici do kvalitního vnitřního prostředí.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Úspora energie na větrání 80-90%
 • Kvalitní vnitřní mikroklima
 • Stále vyvětraný vzduch ze všech prostor objektu i tam kde není okno (šatny, technické místnosti aj)
 • V případě kvalitně zatepleného objektu rovnoměrná teplota vzduchu po výšce místnosti
 • Elektřina na pohov ventilátorů je ze společné elektřiny v objektu a ne z individuálních elektroměrů vlastníků jednotek.
 • Při centrálním systému větrání je levnější servis a údržba systému.
+

Příležitosti

 • Možnost získat státní příspěvek na větrání s rekuperací tepla z dotačních programů popsaných níže
-

Slabé stránky

 • Víření prachu v místnostech v zimním období z důvodu cirkulace velkého množství vzduchu.
 • V případě špatného projektu a neověření hlučnosti ventilátorů a případného útlumu, hrozí přeslechy mezi místnostmi a šíření hluku a vibrací od samotné jednotky
 • V případně špatné údržby systému (jednotka bez filtrů nebo zanesenými filtry) se může v potrubí usazovat prach a bakterie
 • Spotřebovává elektřinu
-

Mýty

 • Mýtem je, že při větrání s rekuperací lidé nemohou otevírat okno. Samozřejmě mohou, systém je možné vypnout a vyvětrat přirozeně okny. Při poklesu teploty v místnosti lze opět systém zapnout.
 • Mýtem také je, že EU nutí instalovat rekuperaci do každé novostavby po roce 2020. Po roce 2020 je nutnost stavět domy s téměř nulovou spotřebou energie a rekuperace není podmínkou.
 • Mýtem je, že rekuperace nemusí být, pokud je požadavek na nucené větrání. Na základě Ekodesignu je od 1.1.2018 povinnost instalovat zpětné získávání tepla, pokud je do větrané zóny instalován jak nucený přívod, tak nucený odvod vzduchu.

Související úsporné opatření

Lokální (pokojová) jednotka s rekuperací tepla
Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. Co to je, jak to funguje
Seriál článků: https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-rekuperaci

Externí články, publikace

EU rekuperaci nenařizuje, nová legislativa ale požaduje NZEB
Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb

Specialisté z okolí
Načíst další