Decentralizace přípravy teplé vody

Popis úsporného opatření

Decentralizace přípravy teplé vody

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Decentralizace přípravy teplé vody je využívána v objektech, kde jsou od sebe jednotlivá místa odběru teplé vody vzdálena, tak že se nevyplatí instalace rozvodů teplé vody a cirkulace s ohledem na tepelné ztráty a četnost využívání teplé vody. S decentralizací se tedy setkáváme především v budovách výrobních podniků, komerčních prostorách, skladech apod. Pod pojmem decentralizace si můžeme představit pouze lokální ohřev pro jeden zařizovací předmět (např. umyvadlo, sprcha apod.) nebo skupinou zařizovacích předmětů, které jsou polohově blízko u sebe (sprchy, sociální zařízení apod.) tzn. teplá voda v objektu, není připravována na jednom místě (ústředně) a poté rozvedena po objektu. Ohřev teplé vody pro lokální přípravu bývá nejčastěji pomocí elektřiny (případně plynu – u zásobníkového způsobu) a to průtokovým způsobem (pro jeden zařizovací předmět) nebo zásobníkovým způsobem (pro sprchy, sociální zařízení). Průtokový ohřívač se nejčastěji umísťuje pod (někdy i nad) zařizovací předmět. Zásobníkový způsob může být přímo nebo nepřímo ohřívaný. U každého objektu/odběru teplé vody je nutno posoudit, zdali není vhodnější ústřední ohřev, ovšem na některých objektech je správné řešení ihned viditelné.

Více viz https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/7885-metody-navrhu-zasobniku-teple-vody

Obrázek - Lokální elektrické boilery 80-120 litrů o výkonu 2kW pro eliminaci tepelné ztráty cirkulací.

Lokální elektrické boilery 80-120 litrů o výkonu 2kW pro eliminaci tepelné ztráty cirkulací.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady průtokový ohřívač – 3 000

zásobníkový elektrický ohřívač 160 litrů – 11 000

plynový zásobníkový ohřívač 150 litrů – 20 000 až 35 000

Speciální směšovací baterie určené pro průtokové ohřevy jsou o cca 20-30% dražší než klasické.

Kč/ks
Na čem závisí návratnost Na ceně energií, na délce rozvodů, na použité technologii a oproti čemu probíhá srovnání
Vlastní spotřeba Součástí mohou být komponenty spotřebovávající elektrickou energii (cirkulační čerpadlo, v případě plynového ohřívače i spalinový ventilátor a hořák)
Provozní náklady ostatní Nutné revize plynu, kouřovodu
Běžná účinnost až 98 (dle výrobce) %

Spočtěte si sami

Pro tento typ ohřevu teplé vody lze jednoduše spočítat investice, potažmo provozní náklady. Provozní náklady se mění pouze dle spotřeby elektrické energie nebo plynu.

Pro přesnou kalkulaci je ale nutné obrátit se na projekční firmu (zpracovatel realizační dokumentace) nebo realizační firmu. Lze se samozřejmě řídit i orientačními náklady, které jsou uvedeny v tabulce výše, nicméně toto jsou náklady pouze na ohřívače, nejsou v nich tedy zahrnuty rozvody po objektu apod.

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění a ohřev teplé vody" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Minimální délky rozvodů teplé vody

•  Minimální tepelné ztráty v rozvodech

•  Většinou bez cirkulačního potrubí a cirkulačního čerpadla

•  Teplá voda téměř „ihned“ k dispozici

+

Příležitosti

-

Slabé stránky

•  U lokálního ohřevu (beztlakového způsobu ohřevu) je doporučeno použít speciální směšovací baterie (od klasických se liší tím, že mají přípravu pro 3 napojení – 3 pancéřové hadice). V případě použité klasických směšovacích baterii hrozí opatření teplo vodou.

•  Cena elektrické energie => nehospodárnost průtokového ohřevu

•  Časté opomenutí pojistných ventilů před ohřívači

•  Pro zásobníkový ohřev nutný prostor

-

Mýty

•  Mýtem je, že díky nárůstu ceny plynu či celosvětové politické je lepší instalovat elektrický ohřev teplé vody. Elektřina je však stále 2x dražíš než plyn.

Související úsporné opatření

Umístění zásobníku z nevytápěných do vytápěných prostor
Tepelná izolace zásobníku TV

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://www.estav.cz/cz/5881.priprava-teple-vody-jake-jsou-moznosti-ohrevu-vody

Externí články, publikace

https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/1485-priprava-teple-uzitkove-vody-zasady-navrhu

https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/1504-prutokovy-ohrev-tuv-zasady-navrhu

Specialisté z okolí
Načíst další