Destratifikace tepla

Popis úsporného opatření

Destratifikace tepla

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Destratifikace tepla je odborný název rozhánění vzduchu, který se v klidu rozvrství a dole se drží chladný vzduch, u stropu pak teplý. Rozdíl teploty vzduchu záleží na pohybech v místnosti, na teplotě vytápění i na venkovní teplotě a pochopitelně i na tepelných izolacích objektu, nicméně obvykle se pohybuje v rozmezí 3 až 15 °C

Úspora tepla tedy spočívá v tom, že je možné vytápět na předepsanou teplotu, aniž by se pod střecho tvořil vak teplého vzduchu. Reálně se toto děje instalováním ventilátorů, které ženou teplý vzduch dolů pod střechu. rozměry ventilátorů závisí na velikosti místnosti i možnostech. Může jít o malé ventilátory o průměru desítek centimetrů až po ventilátory s průměrem několika metrů.

Obrázek - Podstropní destratifikátor tepla

Podstropní destratifikátor tepla

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady 1 – 5 Kč/m3
Úspora energie na vytápění 0 – 35 %
běžná návratnost instalace 2 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na tepelných izolacích objektu.

Na pohybu v místnosti.

Na teplotě vytápění.

Na klimatických podmínkách.

Vlastní spotřeba 10 – 50 Wh/hod., 1000 m3

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na teple na vytápění

•  Zlepšíte pracovní podmínky zaměstnanců

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021

-

Slabé stránky (mýty)

•  Jde o specifickou záležitost, úspory přináší pouze v některých provozech

-

Hrozby

•  U větších instalací nutné vyjádření statika – zatíží střešní konstrukci

•  Může být vyžadováno přerušení provozu při instalaci

Související úsporné opatření

Optimalizace nastavení ekvitermní (topné) křivky

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další