Optimalizace nastavení ekvitermní (topné) křivky

Popis úsporného opatření

Optimalizace nastavení ekvitermní (topné) křivky

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Ekvitermní, nebo-li topná křivka je vyjádření závislosti teploty v místnosti či v budově v závislosti na vnější teplotě. Pokud je správně nastavená znamená to, že při snížení teploty v exteriéru dojde ke zvýšení teploty otopné vody. Tím se zvýší topný výkon otopné soustavy tak, aby teplota v místnostech byla konstantní. Topná křivka je však pro každou místnost či budovu jiná v závislosti na kvalitě a ploše ochlazovaných konstrukcí. Vzhledem k tomu,, že platí, že zvýšení průměrné teploty v místnosti o 1 °C znamená zvýšení spotřeby tepla o cca 6 % je nastavení správného vytápění velmi důležité. Je samozřejmé, že teplotu v místnosti lze regulovat i termostatickými ventily. Toto je však spíše doregulování soustavy a hlavní regulace má spočívat v řízení teploty otopné vody.

Obrázek - Ekvitermní křivka pro 3 různé teploty v interieru (15°C, 20°C, 25°C)

*Ekvitermní křivka pro 3 různé teploty v interieru (15°C, 20°C, 25°C) *

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na vyregulování 2 000 – 50 000 Kč/budovu
běžná návratnost instalace 1 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na stávající regulaci a možnostech její úpravy.

Spočtěte si sami

Na toto úsporné opatření nebyl dohledán žádný volně dostupný výpočetní nástroj.
V případě, že o nějakém víte, kontaktujte prosím administratory webového portálu.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Úspora energie na vytápění
  • Získáte kvalitnější vnitřní prostředí díky optimální teplotě v místnosti
+

Příležitosti

•   

-

**Slabé stránky, **


Slabé stránky, Hrozby

  • Nelze využít u všech typů vytápění
  • Systém musí umožňovat zaregulování systému
  • Při špatném nastavení topné křivky může docházet k přetápění systému (objektu)
  • V případě špatného umístění venkovního teplotního čidla např. na jižní, východní/západní fasádu, kde bude čidlo vystaveno přímému slučnímu záření hrozí nedotápění objektu
-

Mýty

  • Mýtem je, že nastevením ekvitermy automaticky ušetříme 50% energie na vytápění

Související úsporné opatření

Trvalý monitoring systému přípravy TV

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/6294-ekvitermni-regulace-princip-a-vyuziti-v-systemech-regulace-vytapeni

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekvitermn%C3%AD_regulace

Specialisté z okolí
Načíst další