Indikátory pro rozdělování nákladů

Popis úsporného opatření

Indikátory pro rozdělování nákladů

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Indikátor topných nákladů - Indikátor topných nákladů je v současné době asi nejpoužívanějším typem měřidla. Montuje se na radiátory a je vybaven v drtivé většině případů dvěma teploměry. První teploměr je obrácen směrem k radiátoru a měří teplotu topného tělesa. Druhý teploměr je nasměrován do místnosti a měří teplotu vzduchu místnosti. Elektronika indikátoru neustále porovnává tyto dvě naměřené teploty a na základě rozdílů mezi nimi generuje "dílky". Jde o naměřené jednotky bez přímého vztahu k žádné fyzikální veličině (výkon, teplota atp.). Počet generovaných dílků je odlišný od typu měřidla, v rámci jednoho objektu nelze tedy kombinovat rozdílné typy indikátorů. Pro výpočet tepla je nezbytné naměřené dílky vynásobit výkonem radiátoru a dalšími koeficienty, které zohledňují polohu měřené místnosti v rámci  jednoho objektu.

Měřidel je však více druhů. více informací včetně povinnosti instalovat indikátory dle zákona se dočtete v kapitole "Detailní popis ..." níže.

Obrázek - Digitální indikátor vysálaného tepla

Digitální indikátor vysálaného tepla

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Instalace indikátoru 250 – 600 Kč Kč/ks
Úspora tepla (dáno změnou chování uživatelů) až 20 % (obvykle okolo 10 %) %

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Rozúčtování nákladů s větším důrazem na skutečnou individuální spotřebu
  • Větší zodpovědnost uživatelů za spotřebu energie
+

Příležitosti

  • Snížení spotřeby energie na vytápění, resp. celkových nákladů na vytápění (dáno chováním uživatelů)
-

Slabé stránky (mýty)

  • Skutečné hodnoty ve vyúčtování koriguje vyhláška
  • U indikátorů bez radiového odečtu nutnost vstupu technika do bytu
-

Hrozby

  • Při vysokém náměru na indikátoru, navýšení platby až na 200 % oproti průměru

Související úsporné opatření

Instalace měřiče tepla (kalorimetru)
Instalace plynoměru

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://www.merenionline.cz/index.php/mereni-tepla

http://www.pamex.cz/sluzby-merice-tepla-str-19-1-4-2.html

Externí články, publikace

http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/12136-mereni-spotreby-tepla-take-nevite-zda-i-vy-mate-osadit-meridla

https://www.energetikainfo.cz/33/indikatory-pro-rozdelovani-nakladu-na-vytapeni-mistnosti-otopnymi-telesy-podle-normy-csn-en-834-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Eu20nowyCrKEjPj4fB-DThPVRYFLS2WAvA/Aspekty%20bezpe%C4%8Dnosti%20a%20%C3%BAdr%C5%BEby%20nov%C4%9B%20instalovan%C3%BDch%20a%20modernizovan%C3%BDch%20v%C3%BDrobn%C3%ADch%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

http://stavba.tzb-info.cz/regenerace-domu/13542-rozuctovani-nakladu-v-bytovem-dome-od-roku-2016

Specialisté z okolí
Načíst další