Čerpadla s proměnnými otáčkami

Popis úsporného opatření

Čerpadla s proměnnými otáčkami

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Čerpadla s proměnnými otáčkami jsou v dnešní době standardní prvek v systémech vytápění, chlazení, ohřevu teplé vody apod. Jejich hlavní výhodou je regulace otáček, které má za následek snížení elektrické energie, jelikož čerpadlo může dosáhnout teoreticky jakéhokoliv pracovního bodu (pokud je správně nadimenzováno), protože se mění v průběhu dne (roku) požadavky na průtok topné vody. 

Běžné oběhové čerpadlo tyto změny v soustavě nebere v úvahu a je provozováno zcela zbytečně stále při stejných otáčkách (navíc je většinou oběhové čerpadlo nastaveno pro jistotu na maximální hodnotu), i když pro zajištění oběhu otopné vody při tomto sníženém průtoku stačí otáčky nižší. Je mnoho způsobu provozních režimů např. konstantní otáčky, proporcionální, tlak, konstantní tlak, řízení od teploty apod., popis jednotlivých regulací není předmětem tohoto článku. Tato nová čerpadla mohou být dovybavena i dalšími funkcemi jako je, noční útlum, automatické odvzdušnění systému či automatické přizpůsobení čerpadla na nejoptimálnější provoz. Součástí čerpadel bývá i tepelná izolace.

Více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Odst%C5%99ediv%C3%A9_%C4%8Derpadlo

Obrázek - Čerpadlo s proměnnými otáčkami

Čerpadlo s proměnnými otáčkami

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Standardní RD (max. 2 podlaží, plocha cca 120 m2)

cca 5 000 - 13 000

Kč/ks
běžná návratnost instalace Oproti klasickému neregulovanému třístupňovému čerpadlu v řádu jednotek let let
Na čem závisí návratnost Návratnost záleží především na optimálním návrhu nového čerpadla a také za jaké čerpadlo probíhá náhrada (tříotáčkové nebo již s regulací otáček)
Příkon Pro běžný RD v rozsahu 5 – 22 W
Provozní náklady Dle tarifu a sazby dodavatele elektrické energie

Spočtěte si sami

Na internetu mají výrobci čerpadel své výpočetní programy, kde lze jednoduše navrhnout záměnu za staré čerpadlo nebo si udělat i záměnu mezi výrobci. K tomuto kroku je potřeba znát typ starého čerpadla nebo parametry soustavy (průtok, teplotní spád, výkon, tlakovou ztrátu apod.) a ze zjištěných parametrů se pak jednoduše dosadí do návrhových programů, kde proběhne optimální typ čerpadla nebo záměna.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  snížení spotřeby energie na provoz čerpadel o 60 až 70 %

•  snížení hlukové zátěže při provozu a případně ve ventilech s termostatickou hlavicí dosažením optimálních provozních parametrů¨

+

Příležitosti

V rámci modernizace otopné soustavy je možné žádat u podnikatelského sektoru státní příspěvek OPPIK. Čerpadlo je pak uznatelným nákladem.

-

Slabé stránky, hrozby

•  špatný návrh čerpadla a jeho pracovního bodu

•  neznalost potrubní sítě, špatný návrh potrubní sítě => vyšší tlaková ztráta

-

Mýty

Související úsporné opatření

Snížení teplotního spádu soustavy
Snížení vnitřní teploty, temperace

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

http://druhy-cerpadel.cz/

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další