Snížení teplotního spádu soustavy

Popis úsporného opatření

Snížení teplotního spádu soustavy

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Snížení teplotního spádu soustavy ve své podstatě žádné teplo nešetří. Jde o jeden ze způsobů, jak regulovat topný systém. Po zateplení budovy je vždy nutné snížit dodávku tepla do místností. Zde existují dva způsoby, jeden je kvantitativní, druhý pak kvalitativní. Kvantitativním se myslí snížení průtoku vody v topném systému, tedy do radiátorů je dopravováno méně tepla, protože tam proudí méně topné vody. Druhým je pak kvalitativní, kdy je teplota vody v topném systému nižší. Nižší rozdíl teploty v radiátoru a v místnosti pak znamená, že do místnosti je dodáváno méně tepla.

Snížení teplotního spádu soustavy je proti snížení průtoku vhodnější, neboť radiátory mají více stejnoměrnou teplotu a tudíž pravidelněji zásobují místnosti zářivou složkou tepla.

Regulace vytápění je důležitou podmínkou pro úsporu tepla, jinak dochází k přetápění místností a regulace zpravidla probíhá otevíráním oken. Je prokázáno, že pokud zateplení neprovází regulace vytápění, nedochází k téměř žádné úspoře tepla. A naopak kvalitní vyregulování topné soustavy představuje velkou úsporu tepla na vytápění.

Obrázek - Článková otopná tělesa dimenzovaná převážně na spád 90/70°C. Pří snížení spádu výkon tělesa klesá.

Článková otopná tělesa dimenzovaná převážně na spád 90/70°C. Pří snížení spádu výkon tělesa klesá.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady obvykle žádné či minimální

Spočtěte si sami

Tzb-info: Přepočet výkonu otopných těles pro různé spády

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na dodané energii
  • Nedochází k přetápění místností
  • Je kvalitnější pocit z vnitřního prostředí
+

Příležitosti

•   

-

Slabé stránky (mýty)

  • Nedostatečná regulace způsobuje nižší úspory tepla, než kdyby byla provedena řádně
-

Hrozby

  • Pokud nedojde ke kvalitnímu vyregulování otopné soustavy, představuje to propáslou možnost úspor energie

Související úsporné opatření

Snížení vnitřní teploty, temperace
Instalace IRC systému - regulace po místnostech

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Volba teplotního spádu
Co je teplotní spád a jaký má význam pro topnou soustavu
Pro vytápění stačí nižší teploty

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další