Cirkulační čerpadla s proměnnými otáčkami

Popis úsporného opatření

Cirkulační čerpadla s proměnnými otáčkami

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Cirkulační čerpadlo s proměnnými otáčkami je v dnešní době standardní prvek v systému přípravy teplé vody. Jeho hlavní výhodou je regulace otáček, které má za následek snížení elektrické energie, jelikož čerpadlo může dosáhnout teoreticky jakéhokoliv pracovního bodu (pokud je správně nadimenzováno), protože se mění v průběhu dne (roku) požadavky na průtok teplé vody v cirkulačním potrubí. 

Běžné cirkulační čerpadlo tyto změny v soustavě teplé vody nebere v úvahu a je provozováno zcela zbytečně stále při stejných otáčkách (navíc je většinou oběhové čerpadlo nastaveno pro jistotu na maximální hodnotu). Je mnoho způsobu provozních režimů např. konstantní otáčky, proporcionální, tlak, konstantní tlak, řízení od teploty apod., popis jednotlivých regulací není předmětem tohoto článku. 

Tato čerpadla mohou být dovybavena i dalšími funkcemi jako je, noční útlum, automatické odvzdušnění systému. Čerpadla musí mít atest na pitnou vodu a nejčastěji mývají části z bronzu (B), nerezu (N) nebo (Z) a jsou tedy takto označena, tak aby kupující poznal ihned, že jsou určeny na cirkulaci teplé vody. Každý výrobce má samozřejmě ještě své označení, ale výše jsou uvedena nejčastěji používaná.

Více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Odst%C5%99ediv%C3%A9_%C4%8Derpadlo

Obrázek - Cirkulční čerpadlo s proměnnými otáčkami

Cirkulční čerpadlo s proměnnými otáčkami

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Standardní RD (max. 2 podlaží, plocha cca 120 m2) max do 30 kW přeneseného výkonu.

cca 3 000 - 12 000

Pro větší výkon (pro oběh vody zajištující např.100 kW přenášeného výkonu) je cena kolem 30 000 Kč 

Kč/ks
Běžná návratnost instalace Oproti klasickému neregulovanému třístupňovému čerpadlu v řádu jednotek let let
Na čem závisí návratnost Návratnost záleží především na optimálním návrhu nového čerpadla a také za jaké čerpadlo probíhá náhrada (tříotáčkové nebo již s regulací otáček)
Příkon Pro běžný RD příkon v rozsahu 2 – 35 W
Provozní náklady Dle tarifu a sazby dodavatele elektrické energie

Spočtěte si sami

Na internetu mají výrobci čerpadel své výpočetní programy, kde lze jednoduše navrhnout záměnu za staré čerpadlo nebo si udělat i záměnu mezi výrobci. K tomuto kroku je potřeba znát typ starého čerpadla nebo parametry soustavy (průtok, teplotní spád, výkon, tlakovou ztrátu apod.) a ze zjištěných parametrů se pak jednoduše dosadí do návrhových programů, kde proběhne optimální typ čerpadla nebo záměna.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • snížení spotřeby energie na provoz čerpadel o 60 až 70 %
 • snížení hlukové zátěže při provozu a případně ve ventilech s termostatickou hlavicí dosažením optimálních provozních parametrů
 • zamezení stagnace teplé vody v potrubí
 • stálá dodávka teplé vody
+

Příležitosti

 • doporučení regulace v závislosti na teplotě
 • na rekonstrukci/modernizaci otopné soustavy je možné žádat státní podporu – čerpadlo je pak uznatelným nákladem
-

Slabé stránky, hrozby

 • špatný návrh čerpadla a jeho pracovního bodu
 • neznalost potrubní sítě, špatný návrh potrubní sítě => vyšší tlaková ztráta, dlouhé rozvody apod.
 • nezapomenout na termickou desinfekci potrubí
 • stále se používají jednootáčková nebo tříotáčková cirkulační čerpadla vzhledem k jejich ceně
 • Cirkulační čerpadlo nemusí být v chodu 24 hodin denně, může být spínáno časovačem
-

Mýty

Související úsporné opatření

Čerpadla s proměnnými otáčkami na vytápění
Čerpadla chlazení s proměnnými otáčkami

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

norma ČSN 75 5455

Externí články, publikace

https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/5775-rozvody-teple-vody-i

Specialisté z okolí
Načíst další