Elektrické přímotopy

Popis úsporného opatření

Elektrické přímotopy

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Elektrické přímotopy slouží pro vytápění v objektech. Elektrické přímotopy jsou umístěny ve vytápěných místnostech a hradí částečně nebo celkově tepelnou ztrátu místnosti. Elektrické přímotopy mohou být ve spoustě provedení, jak na zeď jako fixní těleso, tak mobilní. Elektrický přímotop funguje na principu konvekce chladnější vzduch u podlahy, je nasáván dutým prostorem přímotopu k horké spirále, která ohřívá stoupající teplý vzduch. Elektrické přímotopy mohou být i s akumulací, kdy je v přímotopu umístěna akumulační látka.

Více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrické topení

Obrázek - Elektrické přímotopné panely na 230V

Elektrické přímotopné panely na 230V

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Standardně 1 000 – 2 000 (především dle designu a řízení), v případě akumulačních přímotopů je cena  7 000 – 22 000 (dle výkonu) Kč/kW
Úspora komodity lokální Plyn, CZT (SZTE)
Úspora komodity globální Plyn, CZT (SZTE)
Běžná návratnost instalace Obecně je  elektrické vytápění (at již přímotopy, sálavými panely, elektrickými rohožemi) provozně nejdražší způsob vytápění. V porovnání s vytápěním plynem či jinými zdroji nemá ekonomickou návratnost. Pouze v případě velmi malé tepelné ztráty domu kolem 2-4 kW je investičně tento způsob vytápění nejlevnější variantou a i při vyšší provozních nákladech je naopak například ekonomicky nenávratné tepelné čerpadlo. let
Na čem závisí návratnost Na ceně elektřiny a ostatních paliv
Běžná účinnost Až 99 %

Spočtěte si sami

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Investičně levný zdroj energie
 • Není nutné budovat komín
 • Není nutné budovat přípojku plynu
 • Teplota přímotopu může být až 80-90°C
 • Není nutné budovat otopnou vodovodní soustavu
 • Dlouhá  životnost dílů či případný levný servis náhradních dilů
 • Možno získat výhodnou sazbu elektrické energie D57d pro domácnosti či pouze na zdroj C56d pro podnikateleeplota topné vody může být až 80-90°C
+

Příležitosti

 • V případě, že přímotopy doma vlastníte a tvoří hlavní zdroj vytápění v objektu, je možné jej nahradit s dotačním příspěvkem za tepelné čerpadlo a ušetřit tak náklady na vytápění na polovinu až třetinu
-

Slabé stránky (mýty)

 • Vysoké roční provozní náklady na vytápění. Vytápění elektřinou je nejdražším možným způsobem vytápění mezi ostatními palivy.
 • Díky současné legislativě není v podstatě možné do novostaveb instalovat samotný elektrický způsob vytápění. Nevyšel by jeden z ukazatelů v průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a objekt nezíská stavební povolení. Je nutná vždy kombinace s obnovitelným zdrojem energie (kotel či krb na dřevo, fotovoltaická elektrárna aj.ú a investice se tím prodražuje.
 • Díky výkonu zdroje je nutné instalovat větší jističe a měsíční stále platby za jistič budou vyšší než v případě domácnosti se zdrojem např. na zemní plyn.
-

Hrozby

 • V případě instalace zdroje nemusí vyhovět velikost jističe a je nutné příkon navýšit. 
 • V některých lokalitách nemusí především u větších výkonů (součtu výkonů přímotopů) objekt připojit díky nízké kapacitě okolní sítě.

Související úsporné opatření

Elektrokotel teplovodní
Tepelné čerpadlo typu voda - voda
Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

Tepelné čerpadlo typu země - voda

Plynové absorpční tepelné čerpadlo

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další