Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

Popis úsporného opatření

Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Tepelné čerpadlo tzv vzduch/voda má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše a relativně rychle.
Při použití tohoto typu odpadají zemní práce spojené s případem zemního tepelného čerpadla a  i pořizovací náklady budou obvykle o něco nižší. 

O tepelných čerpadlech jsme si povídali s edukativním partnerem společnosti DAIKIN

Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla vzduch/voda většinou  provozována v bivaletním provozu, to znamená, že pod bodem bivalence (teplota kolem -3°C až -5°C) připíná doplňkový zdroj tepla (zpravila elektrokotel) a tepelnou pohodu zajišťují oba zdroje současně. U některých tepelných čerpadel s frekvenčně řízenými kompresory, si tepelné čerpadlo zachovává svůj výkon i pří nízkých venkovních teplotách. Je to ale kompenzováno výrazně zvýšeným elektrickým příkonem.

KATALOG TEPELNÝCH ČERPADEL včetně technických parametrů najdete na Refsite zde.

Obrázek - Tepelné čerpadlo vzduch-voda venkovní provedení

Tepelné čerpadlo vzduch-voda venkovní provedení.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Na vytápění pro rodinné domy lze jednoduše vypočítat cenu orientačně: 120 000 Kč + 10 000 Kč*výkon v kW
 • příprava teplé vody +15 až 60 tis. Kč.

Při větších instalacích je pak orientační měrná cena komplet instalace včetně montáže mezi 15 - 19 tis. Kč/kW výkonu tepeného čerpadla.

Cena samotného kompresoru 40 a 60 tis. Kč/kompresor
Životnost 15-20 let
Orientační cena energie ze zdroje Při ceně 6,5 Kč/kWh elektrické energie je cena tepla z TČ **1,6-2,2 Kč/kWh** podle COP TČ
Návratnost Záleží na původním zdroji vytápění. V případě přechodu z biomasy (např. štípané dřevo) na tepelné čerpadlo je TČ nenávratné díky vyšší ceně energie. V případě přechodu z elektrokotle je návratnost pod 10 let.

Spočtěte si sami

Refsite připravil řadu užitečných kalkulaček. Stačí si vybrat

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Alternativní zdroje energie, který lokálně neprodukuje žádné škodliviny
 • Zdroj energie, o který se nemusíte starat. Spíná dle venkovní teploty a aktuální potřeby na vytápění či přípravu teplé vody
 • V případě přechodu z vytápění přímotopy na tepelné čerpadlo jsou provozní náklady třetinové. Z přechodu z plynu pak poloviční, ale aditivní úspora je na úspoře zásuvkové běžné elektřiny díky výhodnějšímu tarifu.
 • U kvalitních vzduchových čerpadel se hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5m od venkovní jednotky pohybuje pod hodnotu 40dB(A), což se dá přirovnat např. k tikotu budíku vzdáleného 2m.
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
 • U RD lze získat na celý objekt výhodnou sazbu D57d (20h nízký tarif).
 • U bytových domů a podnikatelů je výhodná sazba pouze pro samotný zdroj vytápění C57d. Zbytek objektu má pak druhé hodiny s odlišnou sazbou (většinou C02d)
-

Slabé stránky, hrozby

 • Je potřeba zkontrolovat jistič, zda „utáhne“ také tepelné čerpadlo a bivalentní zdroj energie
 • Výstupní teplota z TČ je pouze max 60°C. Ideální pracovní bod (účinnost COP) je kolem 35-50°C a venkovní teplota kolem 0-2°C. Je třeba projektantem zkontrolovat otopnou soustavu, zda radiátory předají potřebné teplo do prostoru.
 • Životnost TČ je závislá od správného návrhu, projektu, návrhu odvodu kondenzátu od venkovní jednotky a pravidelného servisu
 • TČ v zimním období musí často odmrazovat, aby nezamrznul kondenzát u venkovní jednotky
 • Maximální vzdálenost venkovní a vnitřní jednotky u SPLITového provedení je max 30m.
-

Mýty

 • TČ není obnovitelný zdroje energie. Kompresor je poháněn elektřinou ze sítě. Čistý obnovitelný zdroj energie je například biomasa že energie ze slunce (fotovoltaika).
 • TČ je velmi hlučné. Hladina akustického výkonu není nikterak vysoká. Hluk je srovnatelný s myčkou na nádobí. Jen u nekvalitních značek je hluk vyšší a je třeba myslet na případné akustické zábrany.
 • TČ náš dům nevytopí - je velký. Není třeba se obávat, že TČ dům nevytopí. Je potřeba jen správně výkon navrhnout na 80-90% z tepelné ztráty domu a navrhnout vhodné otopné plochy pro nižší teplotní spád.
 • Mýtem také je, že výkon TČ musí být stejný nebo vyšší než tepelná ztráta domu. To není pravdou (viz výše). Tepelná ztráta je počítána na extrémní podmínky a při těchto podmínkách spíná bivalentní zdroj (elektrokotel) a TČ se odstaví.
 • Mýtem také je, že po 15-20 letech končí životnost TČ. U kvalitnějších značek stačí vyměnit pouze kompresor v řádu 40-60tis. Kč a ne celé TČ.
 • Mýtem také je, že levná tepelná čerpadla z "hobby" obchodů určených pro ohřev malých bazénu v létě dokáží také vytápět rodinný dům v zimě.

Související úsporné opatření

Tepelné čerpadlo typu voda - voda
Tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Abeceda tepelných čerpadel

Externí články, publikace

Tepelné čerpadlo s obzvlášť tichým provozem
https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla

Specialisté z okolí
Načíst další