Podtlakové hybrydního větrání

Popis úsporného opatření

Podtlakové hybrydního větrání

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Jeden ze způsobů funkčního větrání objektů. K větrání dochází pomocí centrálních ventilátorů, které jsou osazeny na konci stoupacího sběrného potrubí, většinou na  střechách budov. 

Tlakové ztráty stoupačky, tvarovek, přívodních a  odvodních prvků včetně tlumičů hluku jsou kryty výkonem centrálního ventilátoru

Přívod vzduchu se zajišťuje přívodními prvky s tlumiči hluku za otopnými tělesy, přívodními regulačními prvky s tlumiči hluku v rámech oken, termostatickými přívodními prvky a  podobně. Ventilátory jsou v  provozu podle požadavku uživatelů, mohou být ovládány hygrostaty, termostaty, čidly CO2, doplněny doběhovými spínači a spínači trvale sníženého větrání. 

Obrázek - Podtlakové větrání bytových domů s regulací otáček dle koncentrace CO2 či požadavku (sepnutí vypínače) v interieru.

Podtlakové větrání bytových domů s regulací otáček dle koncentrace CO2 či požadavku (sepnutí vypínače) v interieru.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační cena Podle velikosti bytového domu je cena

15 000 – 25 000 Kč/bytovou jednotku

Samotný podtlakový ventilátor s regulací otáček stojí cca 60-70 tis. Kč.

Čidlo CO2 stojí v rozmezí 2500-4000 Kč/ks

Ostatní náklady Spotřeba elektřiny ventilátoru napojeného na společnou spotřebu objektu, pravidelné revize ventilátoru,

Drobná spotřeba elektřiny v rámci bytu na čidla a servopohony.

Cena uspořené energie Nedochází k úspoře, naopak narůstá spotřeba elektřiny na poho ventilátorů a ohřev vzduchu topným systémem, který je podtlakově přisáván do místností.
Návratnost investice Nenávratné vůči přirozenému větrání. Toto větrání zvyšuje komfort v objektu a řídí koncentraci oxidu uhličitého na přijatelnou úroveň.
Vhodnost použití Pro větrání bytového domu o více patrech, kde je investice v řádu 15000 Kč/byt. Pro menší bytové domy o 3-4 patrech je měrná investice na byt dražší

Spočtěte si sami

Na toto opatření nebyl dohledán žádný výpočetní nástroj.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Funkční podtlakové větrání
 • Čerstvý vzduch v souladu s hygienickými předpisy ČR
 • Reaguje na aktuální potřebu v objektu
 • Díky EC ventilátorům nízká spotřeba elektřiny oproti klasickým řešením podtlakového větrání
 • Tiché, hluk vzniká pouze na střeše objektu
</div><div className="flex-gap"><span className="positive">+</span>

Příležitosti

 • Na tento způsob větrání není možné získat státní příspěvek, pouze na větrání s rekuperací.
-

Slabé stránky, hrozby

 • Při větším podtlaku a nedostatečném „ohřátí“ přiváděného vzduchu do interiéru hrozí průvan nepříjemně studeného vzduchu
 • Nejedná se o systém větrání s rekuperací odpadního tepla (vzduchu)
 • Vyšší spotřeba tepla na vytápění než u klasického „neřízeného“ větrání okny
 • Spotřeba elektřiny
 • Při špatném zaregulování hlavní šachty můžou být odtahovány pouze poslední patra a spodní patra nikoli
 • Hluk může být slyšet v posledním patře
-

Mýty

 • Mýtem je, díky podtlakovému větrání dojde tak vysokému podtlaku, že v interiéru nebude možné otevírat/zavírat dveře či že se do sacích mřížek přisaje hmotný předmět

Související úsporné opatření

Podtlakové rotační hlavice
Centrální větrací jednotka s rekuperací

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Současná situace v oblasti bytového větrání

Centrální podtlakové větrání (hybridní větrání) v panelovém domě. Rekuperace či hybrid?

Externí články, publikace

Rekonstrukce větracího systému bytového domu

Specialisté z okolí
Načíst další