Světlovody

Popis úsporného opatření

Světlovody

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Světlovod je zařízení spočívající v zrcadlovém tubusu zakončeném nad střechou čočkou a v interiéru zasklením. Může do něj být integrované i osvětlení.

Výhod tohoto zařízení je několik. Jednak umí přivést světlo ze střechy do interiéru, a to i přes několik podlaží, dále má menší plochu než střešní okno či světlík při dodávce stejného množství světla do interiéru, tedy má i menší tepelnou ztrátu. Významné může být i to, že sice světlo je světlovodem vedeno do interiéru, ale obrácený směr, tedy z interiéru do exteriéru je výrazně menší, dochází tedy k menšímu zamoření světelným smogem.

Světlovod šetří energii jednak menší plochou o vysokém součiniteli prostupu tepla i tím, že přivádí do interiéru světlo, a tudíž v takto osvětlených prostorách není nutné používat elektrické osvětlení.

Obrázek - Světlovody pro úsporu osvětlení.

Světlovody pro úsporu osvětlení.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na světlovod 6 000 - 10 000 Kč/ks pro malé místnosti typu WC (průměr tubusu do 300 mm)

světlovody průměru 300-400mm s délkou tubusu do 1,5 je cena 10-20 tis. Kč/kus

Pro větší průměry nad 400mm s delším tubusem je cena mezi 20-60 tis. Kč

Montáž světlovodů se pohybuje mezi 5000-10000 Kč

 Tepelně izolační vlastnosti (součinitel prostupu tepla)
 • běžné světlovody cca 2 W/m2K
 • s tepelně izolačním dvojsklem 1 W/m2K
 • s tepelně izolačním trojsklem 0,77 W/m2K
 • s tepelně izolačním trojsklem a speciálně upraveným oddělovacím mezisklem až 0,53 W/m2K
běžná návratnost instalace 10 – 50 let
Na čem závisí návratnost Na čase osvětlování interiéru, na ceně elektřiny, na vzdálenosti prostor od střechy

Spočtěte si sami

Na toto úsporné opatření nebyl dohledán žádný volně dostupný výpočetní nástroj.
V případě, že o nějakém víte, kontaktujte prosím administratory webového portálu.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Ušetříte na elektrické energii za osvětlení
 • Získáte přirozené denní osvětlení v interiéru bez oslňování
 • Ušetříte na vytápění (proti střešním oknům)
 • Snížíte světelné emise
 • Získáte zajímavé osvětlovací těleso
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

 • Využití je možné pouze tam, kde dopadá slunce na střechu
 • Nelze mít neomezeně dlouhé světlovody
 • Může dojít k poškození světlovodu
 • Může dojít ke kondenzaci uvnitř světlovodu
-

Mýty

 • Mýtem je, že světlovod je výrazný tepelný most do střechy objektu. Při správně provedenýc detailech e jedná o shodný tepelný most jako např. prostop odvětrání kanalizace na střechu objektu.

Související úsporné opatření

Výměna střešních světlíků
Výměna zasklení střešních světlíků

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Osvětlování světlovody

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další