Výměna střešních světlíků

Popis úsporného opatření

Výměna střešních světlíků

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

**Střešní světlíky **slouží pro prosvětlení prostor, zejména hal. Volba výměny světlíků závisí na provozu, neboť některé provozy neumožňují instalaci plastových světlíků. Vždy je vhodné zvážit, zda světlíky ponechat, nebo je zcela ze střechy vyloučit, neboť bývají nejslabším místem zastřešení, a to jak z hlediska tepelných ztrát, tak i přehřívání v letním období a často jsou i zdrojem zatékání. Nicméně obvykle je nutné je ponechat čistě z hygienických důvodů, neboť předpisy vyžadují, pokud je to možné, denní světlo.

Obvykle se světlíky vyměňují za nové obloukové se zasklením komůrkovým polykarbonátem. Pokud jsou nahrazovány tyto světlíky za původní ocelové zasklené drátosklem, tak představují nejen úsporu tepla prostupem, ale zejména větráním, neboť jsou těsné. Při jejich výměně doporučujeme nechat zpracovat podrobný projekt, který zohlední nejen konstrukční řešení, ale i hygienické vlivy, požární řešení stavby a další.

Vedle nejčastějších obloukových světlíků mohou být i světlíky pilové, které se obvykle orientují na sever tak, aby nedocházelo k přehřívání a oslňování v interiéru. Zde je možné zasklení řešit i osazením oken.

 Dle ČSN 73 0540-2 by měl být součinitel prostupu tepla minimálně Uw ≤ 1,4 W/(m2.K), doporučuje se však až 0,9 W/(m2.K).

Obrázek - Obloukový pásový střešní světlík s polykarbonátovým komůrkovým systémem zasklení.

Obloukový pásový střešní světlík s polykarbonátovým komůrkovým systémem zasklení.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na výměnu zasklení 700 – 1000 Kč/m2
Orientační běžné měrné náklady na výměnu světlíků 5000 – 8000 Kč/m2
Úspora komodity lokální teplo
Úspora komodity globální dle konkrétního paliva
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, množství a druhu souvisejících prací.
Provozní náklady ostatní Údržba dle zvoleného řešení.
Dotace Lze získat dotace, výše i podmínky se liší dle typu budovy.
orientační roční úspora na 1 m2 200 – 600 kWh/m2
běžná návratnost instalace 5 – 15 let

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

• Ušetříte na teple na vytápění

• Sníží se neřízené větrání netěsnostmi

• Lze instalovat větrání dle požadavků výroby

+

Příležitosti

• Dotační příspěvek od státu (dle druhu budovy)

-

Slabé stránky (mýty)

• Může dojít k většímu oslunění v interiéru vlivem čistšího prosklení

• Polykarbonát může být více poškozován některými chemikáliemi a zejména prachem z výroby

-

Hrozby

Související úsporné opatření

Výměna zasklení u oken a dveří
Zasklení lodžií
Výměna oken a dveří

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další