Klimatizační jednotky SPLIT

Popis úsporného opatření

Klimatizační jednotky SPLIT

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Jedná se o anglický výraz dělené klimatizační jednotky. Ta se skládá z vnitřní a venkovní klimatizační jednotky, které jsou mezi sebou spojeny technologickým vedením (vnější a vnitřní jednotka jsou propojeny potrubím chladiva včetně kaučukové izolace a komunikačním kabelem).

Vnitřní jednotka obsahuje: výparník s velkou plochou, tichý oběhový ventilátor a řídící elektroniku celého systému.

Venkovní jednotka obsahuje: kondenzátor, ventilátor, vysoce účinný rotační kompresor, spínací relé – eventuálně řídící elektroniku kompresoru.

Jedná se o zařízení, které vzduch nevyměňuje, ale důkladně ho upravuje - chladí a zbavuje vlhkosti. Klimatizační jednotka pracuje na stejném principu jako chladící zařízení, na principu výměny a přesunu energií. To znamená, že pokud v místnosti chladíme, odčerpáváme z ní teplo. Dopravu a cirkulaci chladiva (teplonosné látky) zajišťuje vysoce účinný motorkompresor (rotační, scroll), který dodává potřebné tlaky nutné k funkci chladícího okruhu. Ve vnitřní jednotce se chladivo odpařuje (tím chladí). Ve venkovní jednotce dojde ke zkondenzování chladiva a předání tepelné energie do venkovního prostředí (venkovní jednotka topí, proto nemůže být umístěna v uzavřených a nevětraných prostorech). Od vnitřní jednotky je nutné zajistit odvod zkondenzované vody, protože vzduch proudící přes výparník vnitřní jednotky obsahuje určité procento vlhkosti, která při ochlazení vzduchu zkondenzuje, proto je nutné od vnitřní jednotky zajistit odvod zkondenzované vody.

Pokud se jedná o jednotku s reverzací neboli tepelným čerpadlem je venkovní jednotka vybavena navíc reverzačním ventilem (čtyřcestný ventil), který podle nastavení obrátí chod chladícího okruhu, takže vnitřní jednotka začne topit a venkovní chladit. Obecně platí že z 1 KW elektrické energie dokáže vytvořit 2,5 – 4 KW energie tepelné (v závislosti na venkovních podmínkách a typu zařízení). Takto vybavené klimatizace se používají pro topení hlavně v přechodných obdobích = JARO a PODZIM. Účinnost topení u klimatizace klesá se snižující se venkovní teplotou.

Obrázek - Split jednotka s jednou vnitřní chladící jednotkou

Split jednotka s jednou vnitřní chladící jednotkou

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady

SPLIT JEDNOTKY

Dle výkonu, kvality a počtu vnitřních jednotek. Nejlevnější varianty „split“ provedení ve výkonu 5-6 kW stojí 40 000 Kč nicméně kvalitní SPLIT stojí 60-100 tis. Kč. Ve variantě MULTISPLIT je pak potřeba orientačně počítat kolem **40 000** Kč/klimatizovanou místnosti.

Montáž je většinou velmi jednoduchá. Cena montáže je cca 10 - 20 000 Kč.

Měrná cena SPLIT jednotky vychází včetně montáže mezi 6 000 – 9 000 Kč/kW

Životnost 10 – 15 let
Orientační cena energie ze zdroje 0,9-1,2 Kč/kWh podle EER jednotky
Úspora Nedochází k úspoře. Naopak jakékoli chlazení vyvolává spotřebu energie na straně elektřiny.

Spočtěte si sami

Pro určení velikosti SPLIT či MULTISPLIT jednotky a určení orientačních provozních nákladů na chlazení místnosti může sloužit například tato kalkulačka

https://www.bydlimesfilipem.cz/cs/kalkulacky/kalkulacka-klimatizace

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • V letních měsících chladí prostory
 • Individuální chlazení pro jednu místnost v objektu
 • Snadné ovládání přes dálkové ovládání
 • Mezi vnější a vnitřní jednotkou je chladivo nikoli voda. Chladivo není nutné přes zimu vypouštět, jelikož nezamrzne.
 • SPLIT jednotky mohou být s reverzibilním chodem a mohou v zimě vytápět. Pak mluvíme o tzv. tepelném čerpadlu vzduch-vzduch.
 • SPLIT jednotky tzv. z přímým výparem lze nainstalovat přímo do velké VZT jednotky pro chlazení vzduchu.
 • Vnitřní jednotka může být bud v kazetovém provedení pro administrativní provozy nebo klasického nástěnného provedení pro domácnosti.
 • Snadná údržba.
+

Příležitosti

 • Pokud je split jednotky určena i pro vytápění a splňuje podmínku distributora elektrické energie, možno získat levnější tarif elektrické energie
-

Slabé stránky, hrozby

 • Určené pouze pro chlazení malých prostor
 • Nutno vyřešit odvod kondenzátu od jednotky – tj. poblíž musí být kanalizační rozvody.
 • Způsobují lokální diskomfort. Z výdechu jednotky může jít i 13°C i když je požadavek na chlazení kanceláře nastaven na 27°C
 • Pro větší jednotky, kde je více jak 3kg chladiva, nutno dělat pravidelné revize na kontrolu úniku chladiva.
 • Vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotkou je limitován. Maximální vzdálenost je cca 25m.
 • Pokud odejde kompresor čerpadla, nutno vyměnit celou jednotku (nelze vyměnit pouze kompresor)
 • Za cenu komfortu spotřebovává SPLIT jednotka elektřinu
 • U pasivního domu, který je dotován z dotace Nová zelená úsporám, není strojní chlazení povoleno. Dům by se neměl sám o sobě přehřívat a měl by využit všechny dostupné formy pasivního chlazení.
-

Mýty

 • Mýtem je, že není potřeba odvádět kondenzát od jednotky a tedy není nutné napojit vnitřní jednotku SPLIT jednotky na kanalizaci. To by platilo pouze v případě, že teplota chladiče je nad teplotou rosného bodu. Obvykle je teplota chladiče cca 9°C, rosný bod 13-14°C.
 • Mýtem je, že kvůli chlazení pomocí SPLIT je nutné měnit jističe za větší. SPLIT se dá svým příkonem přirovnat rychlovarné konvici popřípadě dvěma za sebou.

Související úsporné opatření

Tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

Tepelné čerpadlo typu země - voda

Trigenerační jednotky

Free cooling v chladnějším období

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Rozdělení systémů chlazení

Externí články, publikace

Systémy chlazení ve vzduchotechnice

Specialisté z okolí
Načíst další