Kompenzace účiníku

Popis úsporného opatření

Kompenzace účiníku

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Kompenzace účiníku není klasickým úsporným opatřením, neboť při něm nedochází k úspoře energie, ale pouze financí. Účiník je kosinus vzájemného fázového posuvu mezi proudem a napětím elektrického obvodu. Hodnota účiníku spotřebiče se pohybuje od nuly do jedné. Pokud má odběr nedostatečnou kompenzaci (to se stává nedostatečně kompenzovanými elektromotory apod.) používá se cos φ. Pokud se jedná o soustavu překompenzovanou, obvykle se používá vyjádření pomocí tg α, přitom vždy se jedná o úhel mezi proudem a napětím. Pokud tento úhel není nulový dochází k většímu zatížení přenosové soustavy, která se odrazí v poplatku, resp. pokutě za nevhodnou kompenzaci. Obvykle je tolerován cos φ v rozmezí 0,95 až 1, kdy dodavatel elektřiny neuděluje sankce za nedodržení kompenzace.

Kompenzaci je možné mít buď centrální, kdy je u rozvaděče automatický systém, který zapojuje či odpojuje kondenzátory dle potřeby, nebo může být soustava kompenzovaná decentrálně, kdy je kompenzace vždy u každého spotřebiče. Výhody jednotlivých systémů závisí na charakteru strojů a jejich množství, provozu. Někdy se stává, že je soustava naopak překompenzovaná a dodavatel elektřiny účtuje poplatek za překompenzování, obvykle ve formě poplatku za tg α. Příčinou překompenzování obvykle bývá porucha v automatické kompenzaci (spečené relé) nebo u starších podniků při dlouhých rozvodech elektrického napětí s chabou izolací.

Problém kompenzace účiníku se netýká malých spotřebitelů, kteří platí pouze za činný výkon.

Vždy je nutné podrobně sledovat jednotlivé složky na fakturách za elektřinu a při objevení fakturace za cos φ, tg α, dodávky jalové elektřiny apod. zjistit co tuto fakturaci způsobilo a jak odstranit příčinu.

Obrázek - Kompenzátor účiníku.

Kompenzátor účiníku.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

V případě, že odběratelé elektrické energie nedodržují předepsaný účiník cos φ v tzv. neutrálním pásmu  předepsaném distributorem el. energie tj. 0,95-1, jsou penalizovány, dle zákona, nemalými finančními částkami. Vlivem tepelného odlehčení a nižších ztrát (W) ve vedení lze použít menší průřezy vodičů.(nižší pořizovací náklady vodičů, efektivnější využití rozvodné soustavy)

Do kompenzačního zařízení se vyplatí investovat, protože návratnost této investice se pohybuje ve velice krátkém čase.

Spočtěte si sami

Na toto úsporné opatření nebyla doposud dohledána či vytvořena žádná dostupná kalkulačka. 

Pokud o nějakém zjednodušeném (nejlépe online) kalkulačním nástroji víte, kontaktujte prosím administrátory.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  V místě odběru lze ušetřit finance při správné kompenzaci účiníku

•  Z globálního pohledu se ušetří elektrická energie potažmo uhlí. Část proudově závislých ztrát v sítích elektrické energie vzniká totiž indukčním jalovým výkonem vznikajícím z provozu běžných spotřebičů. Těmto ztrátám lze zabránit kompenzací.

+

Příležitosti

•  Lze využít státní příspěvek na modernizaci rozvodů elektrické energie u podniků

-

Slabé stránky (mýty)

•  Lze využít pouze tam, kde je účiník fakturován

-

Hrozby

•  Je potřeba sledovat faktury za elektřinu a hlídat, zda je kompenzace funkční. Při překročení hrozí nemalé pokuty.

Související úsporné opatření

Měření a regulace ¼ hodinového příkonu
Transformátory

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Volba vhodného kompenzačního zařízení 

Individuální kompenzace jalového výkonu
Kompenzace elektrického jalového výkonu

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další