Trvalý monitoring systému přípravy TV

Popis úsporného opatření

Trvalý monitoring systému přípravy TV

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Trvalý monitoring systému přípravy TV je vhodný tam, kde je velká spotřeba teplé vody. Monitoring jako takový nešetří teplo ani vodu, ale ukáže výchylky ve spotřebě teplé vody, což může vést k rychlým opravám poruch či při vyhodnocování chování spotřebitelů.

Jedním z klasických případů, kdy by byl trvalý monitoring výhodný je např. prasklé vodovodní potrubí, kde z něj může unikat voda do odkanalizovaných prostor a které jsou využívány omezeně či vůbec. To je případ mnoha panelových domů, kde jsou rozvody teplé vody v technickém suterénu. Pokud dojde k prasknutí potrubí v tomto místě, zpravidla se únik teplé i studené vody zjistí až po vyúčtování za odečítací období.

Dalším klasickým případem může být výrobní podnik, kde je více odběrných míst teplé vody, která nemusí být po ukončení práce zkontrolována.

Trvalý monitoring okamžitě vyhodnotí trvalý odběr teplé vody, takže lze nařídit údržbáři či jinému personálu, aby zkontroloval odběrná místa teplé vody.

Obrázek - Ruční zápis hodnot spotřeby vody je lepší než žádný monitoring. Lepší je instalovat digitální vodoměry s přenosemdat do centrálního systému MaR.

Ruční zápis hodnot spotřeby vody je lepší než žádný monitoring. Lepší je instalovat digitální vodoměry s přenosemdat do centrálního systému MaR.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady 5 000 - 50 000
běžná návratnost instalace neznámá let
Na čem závisí návratnost Především na tom, zda trvalým monitoringem dojde k objevení poruchy či závažného chování úživatelů.

Spočtěte si sami

Statistika spotřeby vody v domácnosti od PVK: http://www.pvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/

pro srovnání statistika SČVK: http://www.scvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Získáte nástroj pro kontrolu spotřeby teplé vody
+

Příležitosti

  • Jedná se o preventivní opatření umožňující minimalizovat škody
-

Slabé stránky

  • Monitoring jako takový je nenávratný, pouze umožňuje sledovat a případně vyhodnocovat spotřebu teplé vody se všemi důsledky.
  • Mimo monitoringu musí být zavedena i kontrola monitoringu a musí být vnitropodnikovým předpisem uvedeno, jak postupovat v případě zjištění anomálií v odběru teplé vody.
-

Mýty

  • Mýtem je, že vodoměry na teplé vodě musí být cejchované. Nemusí. Jedná se pouze o informativní charakter pro vlastníka a poměrově se díky těmto podružným vodoměrům přefakturovává společná spotřeba.

Související úsporné opatření

Cirkulační čerpadla s proměnnými otáčkami
Snížení teploty ohřívané vody v zásobníku

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Změnilo on-line měření spotřeby vody a tepla chovaní lidí v bytových domech?

Specialisté z okolí
Načíst další