Prostorové zvlhčování

Popis úsporného opatření

Prostorové zvlhčování

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Přímé adiabatické zvlhčování do prostoru přináší několik výhod. Pro rozsáhlé průmyslové haly nemusí být intenzita výměny a rovnoměrnost distribuce vzduchu dostatečná pro přenos vlhkosti.

Přímé vlhčení umožňuje individuální přizpůsobení lokálním zátěžím a individuálním požadavkům na úpravu relativní vlhkosti. Systémy mohou pracovat nezávisle na chodu větracího systému a udržovat tak stálé parametry vlhkosti bez ohledu na provozní režim. Tato vlastnost je důležitá např. v polygrafickém průmyslu. Systémy přímého zvlhčování navíc při přeměně vodního aerosolu na páru odebírají z prostoru tepelnou zátěž, která je typická pro řadu technologických pracovišť.

Pro velké výkony a rozsáhlé prostorové instalace jsou vhodné vysokotlaké systémy, které pracují s tlakem vody v rozmezí 70-90 bar.

Obrázek - Prostorové parní zvlhčování (foto:Merlin)

Prostorové parní zvlhčování (foto:Merlin)

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

undefined

undefined
+

undefined

undefined
-

undefined

undefined
-

undefined

undefined

Související úsporné opatření

Vodní zvlhčování
Parní zvlhčování

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další