Parní zvlhčování

Popis úsporného opatření

Parní zvlhčování

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Parní zvlhčování je obvykle charakterizováno jako izotermické tedy že se při vlhčení nemění teplota upravovaného vzduchu. Vlivem přidání páry do vzduchu v systému dochází k mírnému zvýšení teploty (hodnota F: 0,12 K na 1 g páry). Tato nízká hodnota se obvykle zanedbává.

Při menších aplikacích se používají mobilní zvlhčovací jednotky, které páru buď vyrábí ohřevem vody nad 100°C nebo ultrazvukově.

U větších aplikací se instalují pro VZT jednotky parní vyvíječe, které zvlhčují přiváděný vzduch. U VZT jednotek vodní pára vycházející z trubek pro rozvádění páry nejdříve zkondenzuje v proudu vzduchu a z určité vzdálenosti je viditelná jako mlha (zvlhčovací vzdálenost). Následuje zóna expanze a mísení, v níž dochází k rovnoměrnému smísení vzduchu v systému s objemem vstřikované páry. Tuto okolnost je třeba vzít v úvahu při stanovení zvlhčovacích vzdáleností pro hygienický provozní režim. 

Obrázek - Parní zvlhčování do VZT jednotky

Parní zvlhčování do VZT jednotky

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Spočtěte si sami

Pro izotermické zvlhčování vzduchu musí být voda nejdříve zahřáta na 100 °C. 
Dosáhne při tom tepelného obsahu h = 419 kJ/kg a tlaku 1,0133 barů. V tomto bodě probíhá změna skupenství, při kterém je vařící voda o teplotě 100°C změněna na páru s teplotou 100 °C. Přitom je nutné na každý kg vody dodat 2 258 kJ energie. Tato energie potřebná pro proměnu na páru je označována jako výparné teplo. To je latentní, a není tedy možné ho změřit teploměrem.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Hygienická forma zvlhčování oproti vlhčení vodou
  • Přesná a rychlá regulace vlhkosti
  • Teplá pára se dobře rozpouští ve vzduchu, a tak je tento princip zvlhčování velmi efektivní.
  • Ideální do oblastí s měkkou vodou. V případě „tvrdé“ vody nutno používat změkčovače.
+

Příležitosti

  • Na zvlhčovače nelze získat dotační příspěvek, jelikož zvyšují energetickou náročnost a nesnižují
-

Slabé stránky

  • Vyšší spotřeba elektřiny pro výrobu páry
  • Je nutné používat změkčovadla pro odstranění vodného kamen
  • U nejlevnějších nebo zastaralých modelů mobilních zlhčovačů může být vycházející pára skutečně horká, a tak může být rizikem pro malé děti. Poctiví výrobci mají tento problém vyřešen tak, že přístroj páru před opuštěním zvlhčovače ochlazuje na bezpečnou teplotu.
-

Mýty

  • Mýtem je, že při vlhčení parou výrazně roste teplota vzduchu. To je pravda pouze z části. Teplota upraveného zvlhčeného vzduchu se ale v podstatně nemění (pouze v řádu setin stupně)
  • Mýtem také je, že při vlhčení vzniká zdravotně závadná bakterie legionely. To je pravda pouze u vlhčení vodou. Pára všechny bakterie zahubí.

Související úsporné opatření

Parní zvlhčování
Prostorové zvlhčování

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další