Plynové absorpční tepelné čerpadlo

Popis úsporného opatření

Plynové absorpční tepelné čerpadlo

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Plynové absorpční tepelné čerpadlo využívá teplo okolí pro vytápění a přípravu teplé vody. Proti kompresorovým tepelným čerpadlům má výrazně nižší topný faktor. Tuto nevýhodu však vyrovnává fakt, že pro vlastní pohon nevyužívá elektřinu, ale plyn, zpravidla zemní. Jmenovitý topný faktor se pohybuje obvykle okolo 1,6 až 1,7, průměrný topný faktor za topnou sezónu se pohybuje na hodnotě kolem 1,2, tedy tepelné čerpadlo dodá o 20 % více tepelné energie, než kolik spálí zemního plynu.

Výhodou plynového absorpčního tepelného čerpadla je fakt, že není považován za kotel, tedy stacionární zdroj emisí a jako takový nemusí být posuzován.

Obrázek - Plynové absorbční tepelné čerpadlo

Plynové absorbční tepelné čerpadlo

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady na pořízení 200 000 – a více Kč/ks
běžná návratnost instalace 20 – 40 let
Na čem závisí návratnost Na době využití tepelného čerpadla, na teplotách výstupní vody z tepelného čerpadla (čím vyšší teplota vody, tím nižší topný faktor, tím delší životnost)

Spočtěte si sami

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané energii

•  Ušetříte na provozních nákladech na vytápění a teplou vodu. Energie z TČ vychází kolem 0,8 Kč/kWh

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 pro obnovitelné zdroje energie

•  Při přechodu na TČ získá domácnost výhodnější tarif elektrické energie D57d nebo v případě podnikatelského sektoru C56d (pouze na zdroj)

Při přechodu z jiného způsobu vytápění na tento zdroj není nutné posuzovat stacionární zdroj emisí

• Jedná se o alternativní zdroj energie, který lze použít i místo připojení na CZT

-

Slabé stránky (mýty)

•  Topný faktor je poměrně malý (průměrný sezonní cca 1,2-1,3) a tak lze při nižší investici osadit kondenzační plynový kotel.

  • Mýtem je, že tyto tepelná čerpadla mají shodný topný faktor jako elektrická tepelná čerpadla
  • Mýtem také je, že tepelná čerpadla jsou považována za obnovitelný zdroj energie. Jelikož pro svůj chod potřebuje neobnovitelný zdroj energie (plyn, elektřinu z uhlí) je TČ tzv. alternativním zdroje energie.
-

Hrozby

•  Nutný projekt a stavební povolení. Jedním z dotčených orgánů může být žitovní prostředí.

Související úsporné opatření

Tepelné čerpadlo s reverzibilním chodem pro chlazení
Tepelné čerpadlo typu voda - voda
Tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlo typu země - voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Abeceda tepelných čerpadel

Externí články, publikace

Porovnání plynového absorpčního tepelného čerpadla vzduch voda s kondenzačním plynovým kotlem detail

Specialisté z okolí
Načíst další