Rekuperace odpadního tepla ze systému chlazení

Popis úsporného opatření

Rekuperace odpadního tepla ze systému chlazení

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Rekuperace tepla z chladícího zařízení slouží jako doplňkovým zdroj tepelné energie, který lze využít například pro podporu vytápění, přípravy (předehřev) teplé vody přes tepelné výměníky nebo může být tepla přímo využito na straně vzduchu pro dohřev prostorů v zimním období.

 Vhodné je tedy především tam, kde je buď v letním období vyšší potřeba teplé vody, tam, kde je chlazení v provozu celoročně (např. zimní stadiony, mrazírny) nebo chlazení spíná již při velmi nízkých venkovních teplotách, kde je v některých částech objektu již potřeba chladit a v jiných částech je ještě potřeba vytápět.

 Nejlevnějším řešením je teplý vzduch od chladících věží (cca 30-40°C) rovnou využít například pro vzduchotechniku a „přefukovat“ do prostor, kde je potřeba např. temperovat (garáže).

O něco nákladnější je instalovat teplovodní výměníky mezi chiller a chladící věž a teplou vodu jdoucí do chladící věže zchladit „před“výměníkem a teplo využít například pro předehřev teplé vody.

**Dalším **řešením je využít odpadní teplo v samotném cyklu chladícího stroje na straně přehřátých par chladiva. Toto řešení mají již zabudované moderní chladící stroje s označením „heat recovery“.

Dále je možné na stranu kondenzátoru namontovat další tepelné čerpadlo.

Obrázek - Rekuperace nízkopotenciálního odpadního tepla ze systému chlazení. Teplotní spád na výměníků 35/20°C.

Rekuperace nízkopotenciálního odpadního tepla ze systému chlazení. Teplotní spád na výměníků 35/20°C.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Při pouhém „přefuku“ teplého vzduchu od chladící věže či kondenzátoru je cena minimální od 5-30 tis. Kč.

V případě instalace teplovodního výměníku na straně vody mezi chillerem a chladící věží se cena může pohybovat od 150-300 tis. podle vzdálenosti rozvodů od výměníku např. k zásobníku teplé vody.

Teplota vody na straně chlazení Na straně vody u chladící věže cca 30-35°C

Na straně kondenzátorů cca 40-50°C

Na straně chladícího cyklu uvnitř CH jednotky až 100°C

Největší potenciál U zemních stadionů, mrazících boxů v potravinářství a u výrobních podniků, kde je potřeba technologicky chladit určitý proces výroby.

Dále u obchodních center a administrativních budov, kde systém chlazení spíná již při teplotách kolem 5-10°C.

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Odpadní teplo z chlazení je dále využito pro vytápění nebo přípravu teplé vody
  • Eliminace „tepelných ostrovů“ především v centrech větších měst. Odpadní teplo z centrálního chlazení jde zpět do objektu.
+

Příležitosti

  • Podnikatelský sektor může získat na využití jakéhokoli odpadního tepla dotaci z OPPIK
-

Slabé stránky

  • V případě výměníků tepla pro přímý ohřev pitné vody na straně přehřátého chladiva a olejů hrozí kontaminace pitné vody v případě porušení výměníku. Toto je i z pohledu toto řešení také neodpovídá požadavku §3, odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. pro je vhodnější a takřka nutné připravovat teplou vodu sekundárně. Tedy nejprve výměníkem „přehřáté chladivo/topná voda“ ohřát vodu a tu přes výměník „topná voda/pitná voda“ předávat takto sekundárně pitné vodě.
  • Toto řešení je nutné konzultovat s dodavatelem chladícího zařízení, aby nebyla porušena záruka na zařízení
-

Mýty

  • Mýtem je, že se využití odpadního tepla 100% vyplatí. Je nutné provést energetickou bilanci, zda odpadní teplo vygenerované systémem chlazení je například v letním období kam distribuovat a bude využito.

Související úsporné opatření

Kompresorové chlazení
Přímé chlazení pro vzduchotechniku

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Využití odpadního tepla při chlazení zimních stadionů
Model tepelného čerpadla s odvodem tepla na třech úrovních

Specialisté z okolí
Načíst další